Puoluekokousaloite 64

  • 64 Veren laatu ei riipu seksuaalisesta suuntautumisesta

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous edellyttää, että SDP toimii sen puolesta että verenluovutuksessa ei perusteetta aseteta seksuaalivähemmistöjä eriarvoiseen asemaan.

Toteutuminen

SDP ei toistaiseksi ole voinut toteuttaa tätä päätöstä.

Euroopan Neuvoston ministerikomitean päätöksessä maaliskuussa 2013 (Resolution CM/Res(2013)3) todettiin, että pysyvien luovutuskieltojen muuttaminen väliaikaisiksi on mahdollista vain, jos pystytään osoittamaan, ettei miesten välinen seksi aiheuta korkeaa infektioriskiä.

Testausmenetelmät ovat kuitenkin kehittyneet merkittävästi ja ne havaitsevat veriteitse tarttuvat taudit aikaisempaa luotettavammin ja aikaisemmassa vaiheessa. Tästä syystä pysyvälle luovutuskiellolle ei enää katsota olevan perusteita. Joulukuussa 2013 uusitun Fimean viranomaispäätöksen perusteella luovutuskielto on voimassa 12 kuukautta edellisestä seksikontaktista miehen kanssa. Veripalvelun on otettava uudet perusteet käyttöön viimeistään 1. kesäkuuta 2014.

Sekä Euroopan Neuvoston vuonna 2010 asettaman asiantuntijatyöryhmän että THL:n tartuntatautitilastojen mukaan miesten välinen seksi kasvattaa kuitenkin yhä hiv-infektion tartuntariskiä moninkertaiseksi. Näin ollen Fimea katsoi, että tavallista pidempi määräaikainen luovutuskielto on edelleen tarpeen, ja tässä mielessä seksuaalivähemmistöjen asema säilyy eriarvoisena.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous edellyttää, että SDP toimii sen puolesta että verenluovutuksessa ei perusteetta aseteta seksuaalivähemmistöjä eriarvoiseen asemaan.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että SDP ryhtyy toimenpiteisiin homomiesten syrjinnän poistamiseksi verenluovutuksessa. Seksuaalivähemmistöjen syrjinnälle ei ole perustetta verenluovutuksen yhteydessä. HIV:n esiintyminen riippuu yhä harvemmin seksuaalisesta suuntautumisesta. Lisäksi on otettava huomioon, että sukupuolista suuntautuneisuutta on vaikeaa osoittaa, mikäli verenluovuttaja haluaa salata sen. Näin ollen eri tautien seulominen verestä on tähdellistä joka tapauksessa muilla keinoin. Nykyisellä tekniikalla se on myös mahdollista.

Aloitteet

64

Veren laatu ei riipu seksuaalisesta suuntautumisesta

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Suomessa miesten välinen seksi on pysyvä este verenluovutukselle. Tämä verenluovutuskäytäntö syrjii homomiehiä ja pitää yllä vanhentunutta käsitystä siitä, että HIV olisi vain homoseksuaalien sairaus ja homoseksuaalien seksikäyttäytyminen olisi huomattavasti vastuuttomampaa kuin heteroseksuaalien. Tällä hetkellä verenluovuttajien valinta perustuu monilta osin ryhmäkohtaisesti arvioituihin riskeihin eikä niinkään yksilökohtaiseen riskikäyttäytymiseen. Ennen verenluovutusta tulee noudattaa 4 kuukauden karenssiaikaa, jonka aikana heteromiehet eivät saa harrastaa seksiä uusien kumppaneiden kanssa.

SPR:n mukaan menetelmät ovat niin kehittyneet, että taudit voidaan tutkia verestä tehokkaasti yhä varhaisemmassa vaiheessa, ja infektion tarttuminen veren välityksellä on äärimmäisen epätodennäköistä. Rajoituksia tulisi muuttaa, sillä verestä on jatkuva pula. Ajatus siitä, että seksuaalivähemmistöön kuuluminen vaikuttaisi vastuuntuntoon vain vahvistaa yhteiskuntamme syrjiviä ja vääristyneitä stereotypioita. Ruotsissa homomiehiä syrjivästä verenluovutuskäytännöstä luovuttiin maaliskuussa 2010.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen toimimaan sen puolesta, että syrjivästä verenluovutuskäytännöstä luovutaan Suomessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 83