Puoluekokousaloite 56

  • 56 Toimiva maksuton perusterveydenhuolto, sairaaloiden hoitopäivämaksut kohtuullisiksi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen poistaa indeksisidonnaisuus asiakasmaksuista. Lisäksi puoluekokous pitää asiakasmaksujen tason kohtuullistamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistämistä ja alentamista perusteltuina. Puoluekokous myös toteaa, että tavoitteena on perusterveydenhuollon potilas- ja asiakasmaksujen täysimääräinen poistaminen asteittain pidemmällä aikavälillä. Päätöslauselmassaan puoluekokous viittaa hallitusohjelmaan, jossa kirjataan seuraavasti: "Asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä jatketaan, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon maksut eivät muodostuisi palvelujen käytön esteeksi. Maksukattoja yhdistetään ja uudistetaan. Tavoitteena on luoda terveydenhuollon yhtenäinen maksukattojärjestelmä yhdistämällä kunnallisen terveydenhuollon maksukatto ja lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten enimmäisvuosiomavastuuosuus". Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon maksusäännökset tullaan kokoamaan samaan lakiin maksujärjestelmän läpinäkyvyyden parantamiseksi. Aloitteen 56 esitykseen kunnallisten terveysasemien palvelukyvyn parantamisesta tasavertaisesti maan kaikissa osissa vastaus on vastattu aloitteiden 61-63 vastauksen yhteydessä.

Toteutuminen

SDP on toiminut päätöksen mukaisesti työskentelemällä asiakasmaksujen kohtuullistamisen puolesta. Hallitusohjelmassa todetaan: ”Asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä jatketaan, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon maksut eivät muodostuisi palvelujen käytön esteeksi. Maksukattoja yhdistetään ja uudistetaan. Tavoitteena on luoda terveydenhuollon yhtenäinen maksukattojärjestelmä yhdistämällä kunnallisen terveydenhuollon maksukatto ja lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten enimmäisvuosiomavastuuosuus.”

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson asetti tammikuussa 2013 työryhmän, jonka tehtävänä on uudistaa ja kohtuullistaa asiakasmaksujärjestelmää. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa palveluasumiseen säädetään työryhmän ehdotusten pohjalta valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet. Lisäksi työryhmä suunnittelee uudistuksen jatkototeutusta. Uudistuksen toisessa vaiheessa toteutetaan terveydenhuollon yhtenäinen maksukatto yhdistämällä kunnallisen terveydenhuollon maksukatto ja lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten vuosiomavastuuosuus. Kolmannessa vaiheessa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja koskevat säännökset kootaan samaan lakiin. Työryhmän toimikausi ulottui alun perin vuoden 2013 loppuun. Lokakuussa 2013 työryhmän tehtävä laajennettiin koskemaan myös kotona annettavan palvelun asiakasmaksuja, ja samalla sille myönnettiin jatkoaikaa 31.5.2014 asti.

Lisätietoa:

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1848582

SDP on toiminut myös päätöksen pidemmän aikavälin tavoitteen mukaisesti ja vaikuttanut vahvasti siihen, että Helsingissä terveyskeskusmaksut poistettiin vuoden 2013 alusta. Muualla Suomessa tätä ei ole toistaiseksi voitu toteuttaa, johtuen ennen kaikkea julkisen talouden rajoitteista. Sen sijaan kevään 2014 kehysriihessä päätettiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisesta.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen poistaa indeksisidonnaisuus asiakasmaksuista. Lisäksi puoluekokous pitää asiakasmaksujen tason kohtuullistamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistämistä ja alentamista perusteltuina. Puoluekokous myös toteaa, että tavoitteena on perusterveydenhuollon potilas- ja asiakasmaksujen täysimääräinen poistaminen asteittain pidemmällä aikavälillä. Päätöslauselmassaan puoluekokous viittaa hallitusohjelmaan, jossa kirjataan seuraavasti: "Asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä jatketaan, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon maksut eivät muodostuisi palvelujen käytön esteeksi. Maksukattoja yhdistetään ja uudistetaan. Tavoitteena on luoda terveydenhuollon yhtenäinen maksukattojärjestelmä yhdistämällä kunnallisen terveydenhuollon maksukatto ja lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten enimmäisvuosiomavastuuosuus". Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon maksusäännökset tullaan kokoamaan samaan lakiin maksujärjestelmän läpinäkyvyyden parantamiseksi. Aloitteen 56 esitykseen kunnallisten terveysasemien palvelukyvyn parantamisesta tasavertaisesti maan kaikissa osissa vastaus on vastattu aloitteiden 61-63 vastauksen yhteydessä.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 56-57 Aloitteissa esitetään, että puolue toimisi terveyskeskuskäyntien maksuttomuuden puolesta sekä sairaaloiden hoitopäivämaksujen automaattisen indeksisidonnaisuuden poistamiseksi ja hoitopäivämaksujen tason kohtuullistamiseksi. Aloitteissa tuodaan esille myös tarve sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäiselle maksukatolle. Aloitteissa vedotaan vähävaraisten maksutaakan vähentämiseksi ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Terveyserot vähävaraisten ja hyvin toimeen tulevien välillä ovat kasvaneet ja kasvavat alati. Terveydenhuollon maksukatot onkin yhdistettävä sosiaalihuollon maksukattojen kanssa ja kansalaisten suoraan maksamia asiakasmaksuja alennettava. Maksujärjestelmästä on tehtävä yksinkertainen ja selkeä sekä pienituloisia suosiva. Asiakasmaksut eivät saa estää hoitoon hakeutumista.

Aloitteet

56

Toimiva maksuton perusterveydenhuolto, sairaaloiden hoitopäivämaksut kohtuullisiksi

Itäkeskuksen Sosialidemokraatit ry:n aloite

Sosialidemokraattien suuri saavutus oli maksuttoman kaikkia kansalaisia tasavertaisesti palvelevan julkisen perusterveydenhuollon synnyttäminen säätämällä kansanterveyslaki 1970-luvulla. Suomen aikoinaan kansainvälisesti arvostettu julkinen terveydenhuolto on viime vuosina päästetty rapautumaan ja maksuttomuudesta on luovuttu. Pienituloisten ja varakkaiden terveyserot ovat kääntyneet kasvuun. Perusterveydenhuollon terveyskeskusmaksun keräämisestä kolmannes kunnissa menee hallinnollisiin kuluihin. Itäkeskuksen sosialidemokraatit haluavat, että verovaroin rahoitettava julkinen terveydenhuolto laitetaan palvelemaan laadukkaasti koko kansaa tulotasosta tai iästä riippumatta.

Itäkeskuksen Sosialidemokraatit ry esittää, että

Puoluekokous edellyttää SDP:n toimimaan valtiollisessa politiikassa voimavarojen osoittamiseksi kunnallisten terveysasemien palvelukyvyn parantamiseen tasavertaisesti maan kaikissa osissa.

Puoluekokous velvoittaa SDP:n toimimaan valtiollisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa terveyskeskus käyntien maksuttomuuden puolesta.

Puoluekokous edellyttää SDP:n toimimaan sairaaloiden hoitopäivämaksujen automaattisen indeksisidonnaisuuden poistamiseksi ja hoitopäivämaksujen tason kohtuullistamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 74