Puoluekokousaloite 40

  • 40 Lapsilisät irrotettava toimeentulotuesta

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen, ettei lapsilisä leikkaisi toimeentulotukea.

Toteutuminen

SDP esitti eduskuntavaalitavoitteissaan, että myös toimeentulotukea saavien on hyödyttävä lapsilisistä, eli lapsilisät eivät saa leikata toimeentulotukea. Esitimme tätä lapsilisien etuoikeuttamista myös hallitusohjelmaneuvotteluissa, mutta emme saaneet tavoitteelle riittävää kannatusta.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen, ettei lapsilisä leikkaisi toimeentulotukea.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että SDP ajaisi lainsäädäntöön muutosta, jotta lapsilisät eivät leikkaisi perheiden viimesijaista toimeentuloturvaa. Lapsilisien etuoikeuttamista toimeentulotuessa vaaditaan myös aloitteessa numero 29. Lapsiperheiden köyhyys on todellinen ongelma, joka on viime aikoina syventynyt. Eriarvoistumiskehitys on katkaistava yhteiskunnassamme ja estettävä lasten syrjäytyminen köyhyyteen ja osattomuuteen. Vuoden 2010 puoluekokouksessa SDP päätti, että lapsilisäjärjestelmää on uudistettava niin, että kaikista lapsista maksetaan samansuuruinen lapsilisä. Lapsilisät tulee sitoa indeksiin ja lapsilisää tulee maksaa myös 17-vuotiaista. Puoluekokous edellytti, että selvitetään, voidaanko lapsilisä muuttaa etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea myönnettäessä. SDP esitti eduskuntavaalitavoitteissaan, että myös toimeentulotukea saavien on hyödyttävä lapsilisistä, eli lapsilisät eivät saa leikata toimeentulotukea. Esitimme tätä lapsilisien etuoikeuttamista myös hallitusohjelmaneuvotteluissa, mutta emme saaneet tavoitteelle riittävää kannatusta. Sen sijaan sovittiin yksinhuoltajille tulevasta erillisestä korotuksesta toimeentulotukeen, joka on vuoden 2012 alusta lähtien toteutunutkin. Hallitusohjelmaan on kirjattu toimeentulotuen kehittäminen ja toimeentulotukiohjeiden tarkentaminen ottaen huomioon erityisesti ylisukupolvisen köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Tässä yhteydessä on tarkoitus selvittää, miten mm. lasten harrastusmenot voidaan huomioida paremmin toimeentulotuessa. SDP pitää erittäin tärkeänä toimeentulotuen kehittämistä lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös laaja-alaisen, köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä vähentävän toimenpideohjelman käynnistäminen. Tämä edellyttää eri sektorien ja hallinnonalojen yhteisiä toimia, työllisyyden, työkyvyn ja osallisuuden vahvistamista sekä sosiaaliturvasta huolehtimista.

Aloitteet

40

Lapsilisät irrotettava toimeentulotuesta

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n aloite

Lapsiperheisiin kohdentuu monenlaisia taloudellisia ja sosiaalisia paineita niin yhteiskunnan kuin työelämänkin vaatimusten muodossa. Perheiden hyvinvointi luo vankan pohjan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudelle. Yhteiskunnan tulee turvata riittävät julkiset peruspalvelut ja tulonsiirrot, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla perheiden kasvatustehtävää. Työttömyys ja köyhyys ovat osa jo hälyttävän monen suomalaisperheen arkea. 1990-luvulta 2010-luvulle lapsiperheiden köyhyys on kolminkertaistunut ja yli 100 000 lasta elää toimeentulotukea saaneessa kodissa. Nykyiseen perusturvajärjestelmäämme sisältyy epäkohta, mikä on välittömästi korjattava.

Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten toimeentulon turvaamiseksi. Toimeentulotuen suuruutta määritellään laskennallisella osalla, jossa tuloiksi luetaan kaikki mahdolliset perheen saamat taloudelliset varat ja avustukset. Tämä koskee myös perheille maksettavia lapsilisiä. Mikäli perhe elää köyhyysrajalla ja selviytyminen edellyttää turvautumista toimeentulotukeen, siitä leikataan automaattisesti pois lakisääteisesti heille kuuluva lapsilisä. Järjestelmään sisältyvä epäkohta on akuutti ja erittäin räikeä, koska lapsilisäjärjestelmän tarkoitus olisi tukea ennen kaikkea kaikkein heikoimmassa olevia lapsiperheitä. Köyhien perheiden hyötyminen lapsilisästä tulee turvata pikaisesti ja ehkäistä taloudellisen ahdingon syventymistä entisestään.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP ajaa määrätietoisesti eteenpäin jo aikaisemmin vaaliohjelmassa esitettyä vaatimusta perusturvaa koskevan lainsäädännön muuttamisesta niin, etteivät tulonsiirtoina maksettavat lapsilisät leikkaa perheiden viimesijaista toimeentuloturvaa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 57