Puoluekokousaloite 69

  • 69 Täydellä teholla työvoimapulaa torjumaan

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen työvoiman tarpeen jatkuvasta ennakoinnista ja koulutuspaikkojen kohdentamisesta tarvetta vastaavasti.

Toteutuminen

Aloitetta on toteutettu kaikissa koulutuksen tarjontaa koskevissa päätöksissä. Uusimpana linjauksena hallitus on osana rakennepoliittista ohjelmaa päättänyt korkeakoulujen hakijasumaa purkavista toimenpiteistä, joiden osana korkeakoulutuksen tarjontaa tullaan hieman lisäämään.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen työvoiman tarpeen jatkuvasta ennakoinnista ja koulutuspaikkojen kohdentamisesta tarvetta vastaavasti.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään eri alojen työvoimatarpeen kartoittamista pikaisesti ja koulutuspaikkojen lisäämistä tarvetta vastaavasti. Työvoimatarpeeseen perustuvaa ennakointityötä tehdään laajalti TE-toimistoissa, ELY-keskuksissa sekä maakuntaliitoissa. Valtakunnallinen työvoimatarpeen ennakointi ja siitä johdettava koulutuspaikkojen määrällinen ennakointi tehdään Valtion taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (VATT). Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 esitetään määrälliset tavoitteet koulutuspaikkojen alueellisesta ja aloittaisesta jakautumisesta. Suomen koulutusjärjestelmän haasteena on tulevina vuosina se, että nuorisoikäluokat ovat pienenemässä merkittävästi. Yhdessä väestön huoltosuhteen muutoksen ja työikäisen väestön eläköitymisen kanssa tämä merkitsee sitä, että työvoimatarpeen ennakointi ja koulutusresurssien oikea kohdentaminen tulee olemaan entistä tärkeämpää.

Aloitteet

69

Täydellä teholla työvoimapulaa torjumaan

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite

Suomessa on puhuttu jo vuosia työvoimapulasta. Monella alalla se on täyttä totta ja vielä pahenemassa. Pulaa on mm. ammattitaitoisista lastentarhanopettajista, sosiaalityöntekijöistä, puheterapeuteista ja lääkäreistä. Koulutuspaikkoja ei ole lisätty tarvetta vastaavaksi. Monet nuoret ovat työttömänä ja ilman koulutuspaikkaa samaan aikaan, kun kärsitään työvoimapulasta. Myös yhteiskuntaamme kohdanneen rakennemuutoksen vuoksi tarvitaan uudelleenkoulutuspaikkoja.

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

eri alojen työvoimatarve kartoitetaan pikaisesti ja lisätään koulutuspaikkoja tarvetta vastaavasti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 90