Puoluekokousaloite 102

  • 102 Suomalaista opinto-ohjausta kehitettävä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen pitäen tavoitteena yhtä opinto-ohjaajaa 200–250 oppilasta tai opiskelijaa kohti.

Toteutuminen

Opinto-ohjauksen merkitystä on korostettu useissa koulutuspoliittisissa puheenvuoroissa, mutta sitovia mitoituksia ei ole toistaiseksi säädetty.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen pitäen tavoitteena yhtä opinto-ohjaajaa 200–250 oppilasta tai opiskelijaa kohti.

Puoluehallituksen lausunto

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n aloitteessa esitetään, että suomalaista opinto-ohjausta on kehitettävä ja että kouluihin ja oppilaitoksiin on luotava vähimmäismitoitukset opiskelija-opinto-ohjaaja – suhteesta. Opetushallituksen selvitys osoittaa, että 39 % lukiolaisista ja 43 % ammatillisen koulutuksen opiskelijoista koki saaneensa liian vähän opinto-ohjausta. Vailla opinto-ohjaajan kelpoisuutta kaikista perusopetuksen opinto-ohjausta antavista opettajista oli 41 % ja lukiossa 49 %. Ammatillisista oppilaitoksista vertailukelpoista tilastoa ei ole. Päätoimisen opinto-ohjaajan ohjattavien määrä vaihtelee suuresti. Kun sopivana ohjattavien määränä voidaan pitää noin 200-250, on nykyisillä ohjattavien määrillä opinto-ohjaukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen usein mahdotonta. Voidaksemme vastata tulevaisuuden haasteisiin, meillä ei ole varaa huonosti hoidettuun opinto-ohjaukseen. On tärkeää ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin opinto-ohjauksen puutteiden korjaamiseksi. Ammattimaisella ja riittävällä ohjauksella voidaan opintoaikoja lyhentää, opintojen keskeyttämistä vähentää, välttää turhia välivuosia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Nivelvaiheen ohjausta tehostamalla voidaan saavuttaa sosialidemokraateille tärkeä tavoite koulutustakuun toteutumisesta.

Aloitteet

102

Suomalaista opinto-ohjausta kehitettävä

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n aloite

Suomalaista koulutusjärjestelmää kehutaan yli maamme rajojen, mutta silti maassamme rehottaa korkea nuorisotyöttömyys, tuhansia nuoria on työkyvyttöminä ja koulupudokkaita on vuosittain n. 10 000. Ongelma on erityisen suuri ammatillisella puolella, missä opinto-ohjaaja joutuu pahimmillaan ohjaamaan jopa 700 nuorta. Suomen Opinto-Ohjaajien SOPOn suositus on 250 ohjattavaa per opo, Ammattiin Opiskelevat SAKKIn, Suomen Lukiolaisten Liitto SLLn ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJn suositus on 200.

Myös opinto-ohjauksen laatuun on puututtava. Opinto-ohjaajille on tarjottava jo hankittua osaamista täydentävää koulutusta vuosittain, jotta heillä olisi ajantasainen ymmärrys sekä suomalaisesta että eurooppalaisesta korkeakoulupolitiikasta ja alati muuttuvasta korkeakouluverkosta.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP toimii sen eteen, että opinto-ohjaajalla ei olisi enempää kuin 200 oppilasta tai opiskelijaa ohjattavanaan, ja että opinto-ohjaajille tarjotaan nykyistä enemmän koulutusta suomalaisen ja eurooppalaisen korkeakoulupolitiikan uusista tuulista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 121