Puoluekokousaloite 105

  • 105 SDP:lle korkeakoulupoliittinen linjapaperi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja toteaa, että koulutuskentän muutokset eivät rajoitu ainoastaan korkeakoulukenttään. Puoluekokous velvoittaakin puoluehallituksen valmistelemaan seuraavalle puoluekokoukselle koulutuspoliittisen linjapaperin.

Toteutuminen

Puolueen sivistystyöryhmä on valmistellut puoluekokouksen käsiteltäväksi sivistyspoliittisen tulevaisuusohjelman.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja toteaa, että koulutuskentän muutokset eivät rajoitu ainoastaan korkeakoulukenttään. Puoluekokous velvoittaakin puoluehallituksen valmistelemaan seuraavalle puoluekokoukselle koulutuspoliittisen linjapaperin.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään SDP:lle korkeakoulupoliittisen linjapaperin valmistamista. SDP:llä ei ole erillistä korkeakoulupoliittista ohjelmaa tai linjapaperia, vaan korkeakoulupolitiikkaa käsittelevät linjaukset perustuvat puoluekokousaloitteista annettuihin puoluekokouspäätöksiin sekä vuonna 2010 hyväksyttyyn Varjosta valoon –tulevaisuusohjel-maan. Viime vuosina SDP on tehnyt erillisiä ohjelmia vanhuspolitiikasta ja työelämän kehittämisestä (Uuden työn manifesti) sekä raportteja Itä-Suomen kehittämisestä, metropolipolitiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta. Suomalaisessa korkeakoulukentässä tapahtuu jatkuvasti suuria muutoksia, kuten aloitteessa todetaan. Vähintään yhtä merkittäviä muutoksia on kuitenkin menossa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen kehittämisessä ja aikuiskoulutuksessa.

Aloitteet

105

SDP:lle korkeakoulupoliittinen linjapaperi

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry:n aloite

Suomen korkeakoulukentässä tapahtuu jatkuvasti merkittäviä ja nopeatempoisia muutoksia. SDP tarvitsee päivitettyä, selkeää ja konkreettista korkeakoulupoliittista linjapaperia, jotta voidaan vastata asianmukaisesti korkeakoulukentän nopeasti muuttuviin haasteisiin ja varmistaa johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys päätöksenteossa jatkuvista muutoksista ja uudistuksista huolimatta.

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry esittää, että

SDP ryhtyy toimiin korkeakoulupoliittisen linjapaperin valmistelemiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 125