Puoluekokousaloite 97

  • 97 Korkeakoulujen mielikuvamainontaan on puututtava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siltä osin kuin se koskee harhaanjohtavaa mielikuvamainontaa.

Toteutuminen

Korkeakoulujen mielikuvamainontaa on seurattu. Harhaanjohtava mielikuvamainonta on yhä harvinaista.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siltä osin kuin se koskee harhaanjohtavaa mielikuvamainontaa.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa vaaditaan korkeakoulujen mielikuvamainonnan suitsemista. Selvitysten mukaan esimerkiksi ammattikorkeakoulut markkinoivat vuonna 2011 yhteensä yli kahdella ja puolella miljoonalla eurolla. Julkisesti rahoitetut korkeakoulut siis kilpailevat opiskelijoista veronmaksajien rahoilla. Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan joka viides amk-opiskelija on pettynyt ammattikorkeakoulujen markkinoinnilla luomiin mielikuviin. Lisäksi yliopistoihin luotavan opiskelijapalautejärjestelmän tulisi huomioida korkeakoulujen mainonta ja niiden vastaavuus opiskelijoiden kohtaaman todellisuuden kanssa. Myös korkeakoulujen rahoitusperusteissa opiskelijapalautteiden hyödyntämistä tulee korostaa.

Aloitteet

97

Korkeakoulujen mielikuvamainontaan on puututtava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Korkeakoulut markkinoivat usein mielikuvilla. Mainonta saattaa olla hyvinkin räikeää ja usein annetaan sellaisia lupauksia, jotka saattavat harhauttaa koulutuspaikkaa hakevia ja aiheuttaa sen, että opiskelija aloittaa opinnot alalla, joka ei vastaakaan hänen odotuksiaan. Vuonna 2010 tehty tutkimus osoittaa, että joka viides ammattikorkeakouluopiskelija on pettynyt ammattikorkeakoulujen markkinoinnilla luomiin mielikuviin.

Mainontaan käytetään valtavia summia rahaa, jotka voisi käyttää korkeakoulun sisällä paremminkin, esimerkiksi opinto-ohjauspalveluiden kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen välistä kilpailua voidaan poistaa sillä, että asetetaan ammattikorkeakoulujen tarkempi profiloituminen tavoitetilaksi.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP ryhtyy aktiivisesti ajamaan alas korkeakoulujen mielikuvamainontaa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 117