Puoluekokousaloite 158

  • 158 Kotimaisen elintarviketeollisuuden työpaikkojen säilymisen varmistaminen täytyy olla SDP:n linja entistä vahvemmin tulevaisuudessa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että SDP:n on edistettävä lähi- ja luomuruokatuotantoa sekä valtakunnallisella tasolla että paikallisessa päätöksenteossa.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että SDP:n on edistettävä lähi- ja luomuruokatuotantoa sekä valtakunnallisella tasolla että paikallisessa päätöksenteossa.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että SDP puhuisi entistä enemmän lähi- ja luomuruokatuotannon puolesta ja että puolueen kuntapäättäjät toimisivat julkisissa hankinnoissa kotimaisen elintarviketeollisuuden työpaikkojen säilyttämisen puolesta. Lisäksi esitetään, että elintarvikkeiden arvonlisäveroa laskettaisiin entisestään. Kotimaisen ruokatuotannon valtteja ovat puhtaus, laadukkaat raaka-aineet ja korkea osaamisen taso. Yli 10 % Suomen työvoimasta työskentelee elintarvikealalla, joten ala on työllisyyden kannalta hyvin keskeinen. Lähi- ja luomuruokatuotanto ovat kasvavia trendejä kuluttajien keskuudessa. Puoluehallitus toteaa, että niiden hyödyntäminen ja edistäminen on tärkeää elintarviketeollisuuden kehittämisessä ja alan työllisyyden turvaamisessa. Lähi- ja luomuruokaa on pyrittävä suosimaan paikallisissa hankinnoissa. Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta on tällä hetkellä 13 %. Yleinen arvonlisäverokanta on 23 %. Elintarvikkeiden arvonlisäveroa on alennettu viimeksi vuonna 2009. SDP vastusti elintarvikkeiden arvonlisäveron laskua siitä aiheutuvien suurten verotulojen menetysten sekä verotuksen tehottoman kohdentumisen vuoksi. ALV-alennuksen hyödyt kuluttajille ovat jääneet vähäisiksi. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus entisestään suhteessa muihin ALV-kantoihin ei siten ole edelleenkään perusteltua. Elintarvikkeiden ALV:n alennuksen yhteydessä SDP esitti, että tulonjakonäkökulmasta olisi ollut oikeudenmukaisempaa käyttää siihen suunnatut varat esimerkiksi kunnallisveron perusvähennyksen nostoon tai alhaisimpien sosiaalietuuksien parantamiseen, koska ne olisivat hyödyttäneet pienituloisia tehokkaimmin. SDP:n noustua hallitukseen perusvähennystä korotettiin ja perusturvaan sekä toimeentulotukeen tehtiin historialliset parannukset. Ne hyödyttivät pienituloisimpia huomattavasti enemmän kuin ruuan arvonlisäveron alennus.

Aloitteet

158

Kotimaisen elintarviketeollisuuden työpaikkojen säilymisen varmistaminen täytyy olla SDP:n linja entistä vahvemmin tulevaisuudessa

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Tarja Eklundin aloite

Sosialidemokraattinen liike ei omassa työssään ole tarpeeksi huomioinut elintarvikealan työpaikkojen säilyttämistä.

Elintarviketeollisuus on viime vuosina keskittänyt toimintojaan ja ruokaa tuodaan yhä enemmän maan rajojen ulkopuolelta. Suomalainen elintarviketeollisuus työllistää suoraan tällä hetkellä noin 33 000 henkilöä. Elintarvikeala on suomen neljänneksi suurin teollisuudenala ja sen kautta työllistyy Suomessa välillisesti noin 300 000 henkilöä. Kotimaisia elintarvikealan työntekijöitä on viime vuosina valtiovallan taholta muistettu lähinnä kepillä, porkkanoita ei pahemmin ole jaettu. Tämä siitäkin huolimatta, että kuluttajat me suomalaiset, olemme eri tutkimuksien mukaan sitä mieltä, että kotimaassa kotimaisista raaka-aineista valmistetut elintarvikkeet ovat lähes parasta, mitä tiedetään. Suomalaiset kuluttajat arvostavat lähellä tuotettua kotimaista ruokaa, ja tämä kotimaassa tehty ruoka totta kai myös työllistää kotimaassa.

SDP on tunnetusti työväestön puolustaja, työntekijöiden arkea ymmärtävä puolue. Huolestuttavaa on seurata puolueen kantoja esimerkiksi alv-linjauksissa ja välillisissä veroissa. Ruuan alv:n nostaminen vaikuttaa heti elintarvikealan työpaikkoihin Suomessa, samoin kuin paljon puhutut makeis-, viina- ja sokeriverot.

Elintarviketyöntekijöiden kannalta makeisveron lisääminen on ikävä asia. Yritykset tehostavat tuotantoaan ja työpaikkoja vähennetään tuotteista saatavan katteen säilyttämiseksi. Halpatuotannon tuonti muualta Suomeen lisääntyy. Tätäkö halutaan?

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tarja Eklund esittää, että

SDP:n täytyy puolueena pystyä puhumaan entistä enemmän lähi- ja luomuruokatuotannon puolesta ja turvata kotimainen elintarviketyöllisyys jatkossa esimerkiksi laskemalla ruuan arvonlisäveroa entisestään. Lisäksi puolueen kuntapäättäjiä täytyy puolueen osalta pystyä ohjeistamaan niin, että kunnallisessa päätöksenteossa tehtäessä kuntien julkisienruuan hankintoja ja kilpailutussuunnitelmia demarit toimivat kotimaisen elintarviketeollisuuden työpaikkojen säilyttämisen puolesta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 180