Puoluekokousaloite 155

  • 155 Kaivostoiminnan tuotot valtiolle

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että valtion osallistumista ja omistuksia on vahvistettava mineraalialan koko arvoketjussa. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi valtion omaa kaivosyhtiötä tai sijoituksia muihin yhtiöihin.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että valtion osallistumista ja omistuksia on vahvistettava mineraalialan koko arvoketjussa. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi valtion omaa kaivosyhtiötä tai sijoituksia muihin yhtiöihin.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 155-156 Aloitteissa esitetään valtion omistaman kaivosyhtiön perustamista. Kaivos- ja mineraaliala elää voimakasta kasvun aikaa Suomessa. Vastikään on valmistunut uusia kaivoshankkeita ja useita hankkeita on valmisteilla ja suunniteltavana. Alan osaamisen taso on Suomessa maailman kärkeä. Mineraalivarannot ovat tärkeä osa Suomen kansallisvarallisuutta. Niiden hyödyntäminen turvaa raaka-ainehuoltoa ja työllisyyttä. Mineraalialan laajentuessa on tärkeää, että sen hyödyt leviävät laajalle yhteiskuntaan, eivätkä jää vain alalla toimivien yritysten ja niiden omistajien iloksi. Keskeinen keino tämän saavuttamiseksi on valtion vahvempi läsnäolo koko mineraalialalla ja sen tuotantoketjuissa. Paitsi että näin saadaan alan tuottoja suoraan yhteiskunnalle, niin valtion läsnäolon myötä alaa saadaan vahvemmin demokraattisen kontrollin piiriin. Tällöin esimerkiksi ympäristönäkökohdat saadaan vahvemmin osaksi päätöksentekoa. Hallitusohjelman mukaan valtio vahvistaa osallistumistaan kotimaisen kaivosteollisuuden arvoketjuun ja hallitus tavoittelee kotimaassa tapahtuvan mineraalien jalostuksen ja metalliteollisuuden lisäämistä. Valtio voisi osallistua nykyistä vahvemmin kaivosalalle suoraan oman valtionyrityksen kautta. Valtion läsnäoloa voidaan lisätä myös muiden keinojen, kuten oman sijoitusyhtiön tai rahastojen kautta. Tällä hetkellä valtio sijoittaa kaivosteollisuuteen esimerkiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kautta. Valtio on omistajana Talvivaaran kaivososakeyhtiössä omistamansa sijoitusyhtiö Solidiumin kautta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä on vireillä valtion kaivosrahaston perustaminen. Kaivosalan verotukseen puoluehallitus on ottanut kantaa vastauksessaan aloitteisiin 17-19.

Aloitteet

155

Kaivostoiminnan tuotot valtiolle

Herttoniemen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Suomen valtion on kyettävä turvaamaan taloudelliset toimintaedellytyksensä. Suomessa on paljon potentiaalia luonnonvarojen hyödyntämiseksi. Tätä potentiaalia on turha jättää vain ulkomaisten sijoittajien ja yritysten hyödynnettäväksi. Valtion on perustettava oma valtionyritys kaivostoiminnalle joka maksaa itse palkat sekä suorittaa yritysvoimin luonnonvarojen kaivaukset. Voitot ohjataan suomen valtiolle ja lisäksi saatavat verotulot on ohjattava kansalaisten hyvinvointiin.

Verotulot menevät hukkaan jos pääasiassa ulkomaalaiset yhtiöt tekevät kaivosvaltaukset Suomesta ja tekevät miljoonien verottomat voitot, jotka menevät yhtiön omistajien taskuun sen sijasta että ne rahat voisivat mennä kansalaisten hyvinvointiin.

Herttoniemen Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

SDP pyrkii edesauttamaan Suomeen perustettavaksi valtion oman kaivosyhtiön.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 177