Puoluekokousaloite 14

  • 14 Pankkien ylin johto henkilökohtaiseen vastuuseen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous pitää perusteltuna huolta finanssijärjestelmän epävakaudesta ja holtittomaan riskinottoon kannustavista palkitsemisjärjestelmistä. SDP:n on oltava aktiivinen finanssisektorin sääntelyn tehostamisessa. Tavoitteena on reaalitaloudelle haitallisen spekulaation vähentäminen ja tuotannollista toimintaa palvelevien investointien edistäminen. Suomen on toimittava kansainvälisesti aktiivisesti parempien säätelytoimien aikaansaamiseksi.

Toteutuminen

Etenee. SDP on ollut aktiivisesti uudistamassa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä kestävämmälle tolalle sekä Suomessa, Euroopassa että kansainvälisesti.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous pitää perusteltuna huolta finanssijärjestelmän epävakaudesta ja holtittomaan riskinottoon kannustavista palkitsemisjärjestelmistä. SDP:n on oltava aktiivinen finanssisektorin sääntelyn tehostamisessa. Tavoitteena on reaalitaloudelle haitallisen spekulaation vähentäminen ja tuotannollista toimintaa palvelevien investointien edistäminen. Suomen on toimittava kansainvälisesti aktiivisesti parempien säätelytoimien aikaansaamiseksi.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tulee alkaa ajaa pankkien ylimmälle johdolle ja hallitusten jäsenille laajempaa henkilökohtaista taloudellista vastuuta. Pankkien ja muiden rahoituslaitosten johdon ja sijoitustoimintaa hoitavien työntekijöiden vääristyneet taloudelliset kannusteet olivat keskeinen syy vuonna 2007 Yhdysvalloista alkaneen finanssikriisin taustalla. Bonusjärjestelmien ja muiden taloudellisten kannusteiden käyttö johti lyhytnäköiseen ja holtittomaan riskinottoon, mikä oli keskeinen finanssijärjestelmän holtitonta laajenemista ja asuntokuplan syntymistä selittänyt tekijä. Järjestelyt eivät kannustaneet riittävästi pitkän aikavälin tuotannollisiin investointeihin, vaan pankkiirien oman edun tavoittelu johti lyhytnäköiseen ja kansantaloudellisesti epäterveeseen riskinottoon. Finanssijärjestelmän ajauduttua kriisiin se jouduttiin pelastamaan julkisen vallan toimin. Tappioita kärsineisiin pankkeihin pumpattiin Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa satoja miljardeja veronmaksajien rahoja, ja lisäksi turvauduttiin keskuspankkien hätärahoitukseen. Holtittomaan riskinottoon syyllistyneiden pankkien johto ja avaintyöntekijät selvisivät kuitenkin hyvin vähällä. Pankkiirien henkilökohtainen riski on rajoittunut bonusten ja työpaikan menettämiseen. Brasilian pankkilainsäädännön mukaan pankkien ylin johto ja hallituksen jäsenet voivat joutua vastaamaan pankin tappioista koko omaisuudellaan. Brasilian pankkijärjestelmä on selvinnyt kriisistä lähes vahingoitta. Brasilian pankkien vakavaraisuus on hyvällä tasolla ja niillä ei ole ollut mainittavia ongelmia maksuvalmiuden kanssa. Avainhenkilöiden laaja henkilökohtainen vastuu voi olla yksi keskeinen syy tämän taustalla. Näin ollen bonus- ja muiden palkitsemisjärjestelmien rajoitukset ja rahoituslaitosten avainhenkilöiden vastuut ovat keskeinen kohde finanssisektorin säätelyn kehittämisessä. Puoluehallitus huomauttaa, että keskeiset Suomessa toimivat pankit ovat selvinneet finanssikriisistä hyvin, ja ne eivät ole sortuneet holtittomaan riskinottoon eikä niiden tukemiseksi ole tarvinnut turvautua veronmaksajien rahoittamiin tukipaketteihin. Näin ollen välitöntä tarvetta kansallisen pankkilainsäädännön kehittämiseksi ei tältä osin ole.

Aloitteet

14

Pankkien ylin johto henkilökohtaiseen vastuuseen

Globaalisosialidemokraatit GSD ry:n aloite

Pankkien ja rahoituslaitosten holtiton riskinotto ja keinottelu olivat finanssikriisin yksi merkittävä taustatekijä. Ne aiheuttavat epävakautta markkinoilla edelleen.

Pankkiirien palkkioita pidetään yleisesti kohtuuttomina. Palkkioita perustellaan tehtävien vaativuudella ja tehtävään liittyvillä riskeillä. Nyt riskejä ei käytännössä ole. Henkilökohtaiset sanktiot jäävät epäonnistumisen sattuessa olemattomiksi muiden tahojen joutuessa maksajiksi.

Brasiliassa pankit ovat huomattavan vakaita. Siellä pankkien ylin johto ja hallituksen jäsenet ovat omista toimistaan vastuussa henkilökohtaisella omaisuudellaan pankin tappioista vielä palvelussuhteen päätyttyä.

Vastaavanlainen menettely tulisi ottaa käyttöön myös Euroopan Unionissa. Näin pankkiirit voisivat edistää koko pankkijärjestelmän vakautta puhtaasti omaa etuaan valvomalla.

Globaalisosialidemokraatit GSD ry esittää, että

jotta riskit ja palkkiot ovat tasapainoisessa suhteessa keskenään, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue alkaa ajaa Brasilian mallin mukaisesti henkilökohtaista vastuuta, harkintaan ohjaavia kannustimia, pankkien ylimmälle johdolle ja hallitusten jäsenille. Myös osakasvastuun mahdollisuudet on selvitettävä.

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 23