Puoluekokousaloite 214

  • 214 Vaalikelpoisuus edustajistojen vaaleissa

Puoluekokouksen päätös

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteen mukainen menettely sisältyy nykyisiin voimassa oleviin puolueen sääntöihin.

Aloitteet

214

Vaalikelpoisuus edustajistojen vaaleissa

Suoraman Työväenyhdistys ry:n aloite

Puolueen sääntöjen 19 § sanotaan, että jäsenäänestyksessä on vaalikelpoinen ja äänioikeutettu jokainen puolueosaston jäsen, joka on maksanut hänelle kuuluvan jäsenmaksun liittymiskaudelta ja sitä seuranneilta äänestystä edeltäneiltä vähintään kolmelta kuukaudelta tai on vapautettu jäsenmaksusta taikka on vapaajäsen.

Suoraman Työväenyhdistys ry ehdottaa, että asiaa laajennetaan koskemaan myös erilaisia edustajiston vaaleja, jotka ovat puolueen sisäisiä. Näitä ovat esimerkiksi jäsenmäärän mukaan valittavat kunnallisjärjestöjen edustajistojen paikat. Paikallisesti on tulkinnallisia erimielisyyksiä siitä, voidaanko ns. ”rästiläiset” eli ei-äänioikeutetut olla mukana lukumääräisesti silloin, kun erilaisia edustajistojen valitaan ja niiden voimasuhteita mitataan. Edustuston perustana tulee siis olla muutoinkin äänivaltaiset jäsenet.

Asiaan on syytä kiinnittää huomiota, koska se antaa tilaisuuden keinotella jäsenistön kautta voimasuhteilla. Toisaalta asian lisääminen puolueen sääntöihin paitsi luo tarkat ohjeet asialle, myös tiivistää ja tarkentaa jäsenistöstä huolehtimista ja heidän pysymistään aktiivisina puolueen jäseninä.

Suoraman Työväenyhdistys ry esittää, että

puolueen sääntöpykälän 19 § tai muu vastaava pykäläkohta muutetaan niin, että jäsenäänestyksessä ja edustajistoja valittaessa on vaalikelpoinen ja äänioikeutettu /mukaan laskettava jokainen puolueosaston jäsen, joka on maksanut hänelle kuuluvan jäsenmaksun liittymiskaudelta ja sitä seuranneilta äänestystä tai jäsenmäärän mukaista edustajisto- tms. valintaa edeltäneiltä vähintään kolmelta kuukaudelta tai on vapautettu jäsenmaksusta taikka on vapaajäsen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 230