Puoluekokousaloite 205

  • 205 SDP:n sääntömuutoksen valmistelun aloittaminen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että asia tulee arvioitavaksi seuraavan sääntömuutoksen yhteydessä.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että asia tulee arvioitavaksi seuraavan sääntömuutoksen yhteydessä.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 205-206 Tähän puoluekokoukseen ei ole valmisteltu sääntöjen muuttamista.

Aloitteet

205

SDP:n sääntömuutoksen valmistelun aloittaminen

Lempäälän Työväenyhdistys ry:n aloite

Sosialidemokraattisen puolueen sääntöjen mukaan puoluekokous kutsutaan koolle kahden vuoden välein. Aikaisemmin kokoukset olivat kolmen vuoden välein. Lempäälän Työväenyhdistys ry esittää, että vuoden 2012 puoluekokouksen jälkeen käynnistetään keskustelu puolueen säännöistä, jotta puolue voisi palata kolmivuotiseen puoluekokousjaksoon. Kokousten ajankohta sekä kokousedustajien määrä pidettäisiin nykyisenä.

Kolmivuotinen jakso mahdollistaa sen, että välivuosina voidaan toteuttaa enemmän jäsenistölle kohdistettuja, teemallisia, valtakunnallisia seminaareja sekä järjestöpäiviä ajankohtaisista, yhteiskuntaa ja sosialidemokraattista jäsenistöä että järjestökenttää kiinnostavista asioista. Uudet ja nuoret jäsenemme tarvitsevat näitä yhteisiä ja yhteisöllisiä keskustelun mahdollisuuksia. Pitkään mukana olleet voivat näissä tapaamisissa toimia uusien voimien tutoreina. Lisäksi tämä mahdollistaisi nykyistä laajemmin puoluetoimiston henkilöstön jalkautumisen kentälle.

Puoluekokouksesta toiseen valmistautuminen rajaa voimakkaasti kenttätyöhön kohdistuvia resursseja. Sähköisellä viestinnällä ei voida kokonaan korvata jäsenistön ja järjestöjen parissa tehtävää työtä. Yhteisiä tapaamis- ja keskustelutilaisuuksia ja niiden vaihtoehtoisia toteuttamismalleja tarvitaan nykyistä enemmän.

Aloitetta tukee myös se, että Sosialidemokraattinen Naisliitto päätti liittokokouksessaan 26-27.11.2011 sääntömuutoksesta, jossa palataan takaisin kolmivuotiseen liittokokouskauteen pääosin edellä mainituin perustein.

Lempäälän Työväenyhdistys ry esittää, että

vuoden 2012 puoluekokouksen jälkeen käynnistetään keskustelu ja valmistelu puolueen säännöistä, jotta puolue voisi palata kolmivuotiseen puoluekokousjaksoon. Kokousten ajankohta sekä kokousedustajien määrä pidettäisiin nykyisenä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 226