Puoluekokousaloite 204

  • 204 Puoluehallituksen jäsenmäärä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että tässä puoluekokouksessa ei tehdä sääntömuutoksia. Aloite huomioidaan, kun puolueen sääntöjä seuraavan kerran ollaan muuttamassa.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että tässä puoluekokouksessa ei tehdä sääntömuutoksia. Aloite huomioidaan, kun puolueen sääntöjä seuraavan kerran ollaan muuttamassa.

Puoluehallituksen lausunto

Puolueen sääntöjen 40 §:n mukaan ”Puolueen lain mukaisena hallituksena ja poliittisen toiminnan johtoelimenä on puoluehallitus, johon kuuluu varsinaisen puoluekokouksen erikseen valitsemien puheenjohtajan, puoluesihteerin ja kolmen varapuheenjohtajan lisäksi 10-13 muuta jäsentä. Näistä vähintään yhden on oltava jäsenenä Suomenruotsalaisiin Sosialidemokraatteihin kuuluvassa puolueosastossa. Jos ehdokkaita puheenjohtajan tai puoluesihteerin vaaliin on asetettu enemmän kuin kaksi, on vaali toimeenpantava suljettua lippuäänestystä käyttäen siten, että ellei ensimmäisessä vaalissa kukaan ehdokkaista saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, toimeenpannaan toinen vaali, jossa ehdokkaina voivat olla ne kaksi henkilöä, jotka ensimmäisessä vaalissa ovat saaneet eniten ääniä. Toisessa vaalissa eniten ääniä saanut on tullut valituksi.” Tähän kokoukseen ei ole valmisteltu sääntöjen muuttamista. Puoluehallituksen jäsenmäärä on arvioitava seuraavan sääntöuudistuksen yhteydessä.

Aloitteet

204

Puoluehallituksen jäsenmäärä

Seinäjoen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite

Poliittinen päätöksenteko on muuttunut entistä nopeampitempoiseksi. Päätöksiä joudutaan tekemään nopeallakin aikataululla.

SDP:n puoluehallituksen tulee olla se toimintakykyinen päätöksentekofoorumi, josta SDP:n politiikkaa johdetaan. Kyetäkseen aitoon poliittiseen johtamiskulttuuriin puoluehallituksen kokoonpano jäsenmäärältään tulee olla nykyistä oleellisesti pienempi, eikä sen tule perustua pelkkään aluemandaattiajatteluun. Puoluekokouksen valintamahdollisuudet vaikuttamiseen kasvavat, kun kokous voi aidosti päättää siitä ketkä puolueen politiikasta seuraavan puoluekokouskauden vastaavat.

Seinäjoen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry esittää, että

SDP:n puoluehallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan 10 jäsentä.

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 226