Puoluekokousaloite 215

  • 215 Puolueen puheenjohtajan valinta jäsenäänestyksellä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että tässä kokouksessa puolueen sääntöjä ei olla muuttamassa. Nykyisten sääntöjen mukaan puoluevaltuustolla on oikeus harkintansa mukaan järjestää jäsenäänestyksiä.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että tässä kokouksessa puolueen sääntöjä ei olla muuttamassa. Nykyisten sääntöjen mukaan puoluevaltuustolla on oikeus harkintansa mukaan järjestää jäsenäänestyksiä.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 215-216 Hämeenlinnan puoluekokouksessa käsiteltiin runsas määrä aloitteita, joissa esiin tuotiin mm. puoluejohdon valintaa neuvoa-antavalla jäsenäänestyksellä. Yhdistyslain 23 §:n mukaan yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä mm. hallituksen tai sen jäsenen valitsemisesta tai erottamisesta. Tämä perusteella yhdistyksen johtohenkilöitä ei voida valita jäsenäänestyksellä. Sen sijaan laki mahdollistaa neuvoa-antavat jäsenäänestykset. Sääntöjen puitteissa puoluevaltuustolla on valta päättää jäsenäänestysten järjestämisestä muissa kuin säännöissä erikseen mainituissa tapauksissa. Tämä tarkoittaa myös puoluejohdosta käytävää neuvoa antavaa jäsenäänestystä. Puoluekokous muodosti tuolloin selkeän kantansa, että puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa.

Aloitteet

215

Puolueen puheenjohtajan valinta jäsenäänestyksellä

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

SDP on laaja kansanliike, jossa seinien tulee olla leveällä ja katon korkealla. Puolueen puheenjohtaja on se kokoava voima, jonka johdolla yhteisiä tavoitteita ajetaan. Puolueen puheenjohtajan valitseminen jäsenvaalilla antaisi jokaiselle puolueen jäsenelle mahdollisuuden vaikuttaa puolueen linjaan. Tämä lisäisi olennaisesti puolueen jäsenten suoria vaikutusmahdollisuuksia ja sitä kautta puolueeseen kuulumisen mielekkyyttä. SDP:ssä jokaisella jäsenellä on oltava merkitystä.

Tiedonvälityksellinen vallankumous on tarkoittanut erityisiä haasteita puolueemme järjestörakenteelle, joka on peräisin yli sadan vuoden takaiselta ajalta. Puoluekokous ei enää ole entisessä roolissaan puolueemme poliittisen linjakeskustelun keskeisimpänä foorumina, vaan kansanliikkeemme käy piirissään keskustelua entistä enemmän median välityksellä. Perinteinen puolueosasto- ja muu järjestötoiminta on edelleen merkittävä kanava vaikuttaa SDP:n linjaan, mutta nykyisessä tietoyhteiskunnassa puolueen jäsenyyteen tulee liittyä myös suorempia vaikutusmahdollisuuksia.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP:n sääntöjä muutetaan siten, että puolueen puheenjohtaja valitaan jäsenäänestyksellä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 231