Puoluekokousaloite 119

  • 119 Somalimaan kansainvälistä tunnustamista edistettävä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että Somalimaan poliittista ja yhteiskunnallista kehitystä seurataan, ja alueen toimijoita rohkaistaan demokratiaan perustuvan autonomian vahvistamiseen.

Toteutuminen

Somalian tilanne on vähitellen rauhoittunut ja kansainvälinen yhteisö on lisää taloudellista tukea maalle. Korkean tason Somalia-konferenssissa syyskuussa 2013 avustajamaat ja kansainväliset järjestöt sopivat Somalialle annettavasta avusta seuraavalle kolmelle vuodelle. Suomen tavoitteena on seuraavien vuosien aikana kaksinkertaistaa nykyinen noin yhdeksän miljoonan vuosittainen kehitysapu Somalialle. Ulkoministeri Tuomioja ja kehitysministeri Hautala vierailivat huhtikuussa 2013 Somalian pääkaupungissa Mogadishussa ja silloin vahvistettiin tuki maan uudelle poliittiselle johdolle ja todettiin hallituksen sitoutuminen maan vakauttamiseen. Somalia on valtiona hauraassa vaiheessa ja ulkopuolelta kannanottaminen maan yhden osan - Somalimaan - itsenäistymispyrkimyksiin voisi horjuttaa maan sisäistä heikkoa rauhantilaa.

Somalian somalimaalaistaustainen ulkoministeri Fowsiya Yusuf H Adan totesi ulkoministeri Tuomiojalle syyskuussa 2013 YK:n yleiskokousviikon tapaamisessa, että maata kehitetään jatkossa liittovaltiomallilla. Somalian tilannetta käsitellään ulkoministeriössä valmisteilla olevassa hauraita valtioita käsittelevässä toimintaohjelmassa.

Somalimaan Justice and Welfare Party (JWP) sai SDP:n suosituksen pohjalta Sosialistisen Internationaalin neuvoston kokouksessa Istanbulissa 11.-12.11.2013 SI:n tarkkailijajäsenstatuksen.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että Somalimaan poliittista ja yhteiskunnallista kehitystä seurataan, ja alueen toimijoita rohkaistaan demokratiaan perustuvan autonomian vahvistamiseen.

Puoluehallituksen lausunto

Somalimaassa toimii paikallinen itsemääräämisoikeuteen nojaava tasavalta (somaliksi Jamhuuriyadda Somaaliland), joka hakee kansainvälistä diplomaattista tunnustusta. Somalimaa on brittiläisen siirtomaavallan jälkeen ja Somalian sisällissodassa kokemiensa kärsimysten jälkeen onnistunut kehittämään Somalimaan kansallisen liikkeen (SNM) johdolla sangen toimivan ja demokraattisen yhteiskunnan. Somalimaa ei kuitenkaan vielä vastaa kaikkia niitä vaatimuksia, joita suvereenilta valtiolta edellytetään. Sen taloudelliset kehitystarpeet ovat suuret. Somalimaan hallitus pyrkii parhaansa mukaan hillitsemään läheisillä merialueilla rehottavaa merirosvousta. Suomalaisista kansalaisjärjestöistä esimerkiksi Solidaarisuussäätiö tukee alueen sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä hankkeidensa kautta. Suomessa on tärkeää, että viranomaiset ja kansalaisjärjestöt pitävät yllä aktiivisia yhteyksiä maassa asuvaan, Somalimaasta lähteneeseen väestöön.

Aloitteet

119

Somalimaan kansainvälistä tunnustamista edistettävä

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry:n aloite

Somalimaa on Somalian pohjoisosassa sijaitseva käytännössä itsenäinen valtio, jota yksikään toinen valtio ei ole kuitenkaan tunnustanut. Sisällissotaa käyvästä varsinaisesta Somaliasta poiketen Somalimaa on vakaa, toimiva ja demokraattisesti johdettu valtio, jossa on turvallista elää.

SDP:n tulisi vaikuttaa siihen, että Somalimaan todellisuudessa jo toteutunut itsenäisyys tunnustettaisiin Suomessa ja kansainvälisesti, sillä tämä tukisi Somalimaan vakautta ja antaisi positiivisen signaalin alueen demokratiakehitykselle. Tähän mennessä itsenäisyyden tunnustamisen esteenä on ollut se, että Afrikan siirtomaa-aikaisten rajojen muutoksia ei ole haluttu tunnustaa vakauden nimissä, mutta Suomi, EU ja maailman lähes kaikki valtiot ovat tunnustaneet vuonna 2010 itsenäistyneen Etelä-Sudanin valtion, joten tämä tekijä menettänyt merkityksensä ja esteet Somalimaan tunnustamiselle ovat poistuneet.

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry esittää, että

SDP toimii aktiivisesti Somalimaan tunnustamisen edistämiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 138