Puoluekokousaloite 129

  • 129 Europarlamenttivaalien kampanjassa tehtävä yhteistyötä PES:n ja S&D -ryhmän kanssa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toteutuminen

SDP toteuttaa EU-kampanjansa yhteistyössä ESP:n ja sen Euroopan parlamenttiryhmän kanssa. SDP:n ohjelmallisessa valmistelussa seurataan ESP:n ja ESP:n ryhmän käymää keskustelua ja poimitaan linjauksia ja teemoja, jotka sopivat SDP:n kampanjan painotuksiin. Kampanjan aikana käytetään hyväksi sitä tiedollista osaamista, jota mm. ESP:n ryhmässä on liittyen muiden poliittisten ryhmien toimintaan EP:ssa. Konkreettinen yhteistyöprojekti oli tammikuussa 2014 Suomessa ESP:n EP:n ryhmän Suomessa järjestämä Arktisen alueen tulevaisuutta käsittelevä seminaari. ESP:n kongressissa 28.2.2014 valittu yhteinen ehdokas komission puheenjohtajaksi, EP:n puhemies Martin Schulz, vieraili maaliskuussa Suomessa ja osallistui SDP:n EU-seminaariin.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa vaaditaan yhteistyötä SDP:n ja Party of European Socialists (PES) sekä Sosialistien ja demokraattien parlamenttiryhmän (S&D-ryhmä) välille Euroopan parlamentin vaaleissa. Aloitteessa myös korostetaan, että vaikka eurovaalien kampanjointi tapahtuu kansallisten poliittisten puolueiden tunnuksien alla, kuuluvat MEP:t parlamentissa ennen kaikkea poliittiseen ryhmäänsä. SDP on eurooppalaisen emopuolueensa PES:n aktiivinen jäsen ja osallistuu puolueen työhön myös sen parlamenttiryhmässä, johon kuuluu kaksi suomalaista sosialidemokraattista edustajaa. Euroopan parlamentin vaaleissa SDP on pyrkinyt kehittämään yhteistyötä PES:n kanssa ja saattamaan vaaliohjelmansa ja keskeiset viestit yhteneväisiksi eurooppalaisten viestien kanssa. Esimerkiksi vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien vaaliohjelma, joka hyväksyttiin puoluevaltuustossa 4.3.2009, noudattelee monilta poliittisilta tavoitteiltaan PES:n vaalimanifestia. Yhteistyötä eurooppalaisten sisarpuolueiden toimijoiden kanssa on myös tehty itse vaalityössä esimerkiksi tuomalla PES:n johtohenkilöitä Suomeen kampanjoimaan. Vuonna 2014 järjestettävät eurovaalit tarjoavat mahdollisuuden jatkaa ja syventää yhteistyötä ja varmistaa yhdenmukaisen viestin kuuluminen ja näkyminen.

Aloitteet

129

Europarlamenttivaalien kampanjassa tehtävä yhteistyötä PES:n ja S&D -ryhmän kanssa

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenet kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista. Europarlamentaarikot eivät kuitenkaan edusta parlamentissa suoraan jäsenvaltioita vaan tekevät vaikuttamistyötä eurooppalaisten puolueryhmien kautta. Tämä ei kuitenkaan ole selvää äänestäjille, koska europarlamenttivaaleissa kampanjoidaan vain kansallisten puolueiden tunnuksilla.

The Party of European Socialists PES edustaa sosialidemokraattisia puolueita Euroopassa. SDP on eurooppalaisen puolueensa jäsenenä sitoutunut sen politiikkaan. Euroopan unionin parlamentissa PES:n politiikkaa edistää S&D -ryhmä, jossa myös SDP:n listalta valitut edustajat ovat jäseninä.

Sosialidemokraattinen liike on Euroopan alueen yhtenäisin liike ja sen jäsenet ovat tehneet johdonmukaista politiikkaa eri jäsenmaissa sekä Euroopan unionissa. Yhtenäisyyden ansiosta SDP:llä on Suomen puolueista parhaat mahdollisuudet edistää politiikkaansa Euroopassa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP tekee yhteistyötä PES:n ja S&D -ryhmän kanssa europarlamenttivaalien kampanjassa sekä korostaa sitä, että europarlamentin jäsenet edustavat pääosin poliittisia ryhmiä, eivät jäsenmaita.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 149