Puoluekokousaloite 132

  • 132 EU:n on katsottava maailmantasolle

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toteutuminen

SDP on ollut luomassa yhteistä linjaa hallituksen EU-politiikaan. Valtioneuvoston EU-selonteon mukaan jatkossa mm: ”Euroopan unionin tulee ajaa tehokkaasti etujaan ja puolustaa arvojaan naapurustossaan ja maailmanlaajuisesti.” EU-selonteko myös linjaa tarkemmin Suomen tavoitteita EU:n globaalin roolin vahvistamiseksi.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa kuvataan viimeisen vuosikymmenen maailmanpoliittista kehitystä, joka on johtanut Euroopan unionin jäsenmaiden aseman suhteelliseen heikentymiseen suhteessa nouseviin talouksiin, erityisesti Kiinaan. Aloite esittää ratkaisuksi EU:n globaalin roolin vahvistamista innovaatio-, ympäristö- ja kauppapolitiikkaan nojaavan ulkoasiainhallinnon kautta. Euroopan unionin kansainvälisen ulottuvuuden ja roolin vahvistaminen on ollut SDP:n EU-politiikan keskeinen tavoite. Globaalin roolinsa kautta EU:n on mahdollista toimia esimerkkinä avoimesta yhteiskunnasta, joka rakentuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja demokratialle. Globaalilla tasolla Euroopan unioni käyttää pääasiassa ns. pehmeää valtaa kauppa- ja laajentumispolitiikkansa sekä naapuruuspolitiikkansa avulla. Paremman ja aktiivisemman yhteisen ulkopolitiikan kautta EU:n olisi mahdollista edistää paitsi ihmisoikeuksia ja demokraattista malliaan, myös työllisyyttä ja talouskasvua sisämarkkinoilla parempien kaupantekomahdollisuuksien kautta. EU:n globaalin roolin vahvistamisen puolesta puhuu moni seikka. EU on bruttokansantuotteella mitattuna selkeästi maailman suurin talous, kaksi sen jäsenmaista on YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä ja suurimpien talouksien G8-ryhmästä neljä on EU:n jäseniä. Globaalin roolin vahvistaminen on kuitenkin ollut toistaiseksi hankalaa ilman selkeää yhteistä tahtoa tehdä yhteistä ulkopolitiikkaa. Myös käytännön tasolla seuraukset ovat olleet nähtävissä. EU:n ulkosuhdehallinnon luominen on törmännyt ongelmiin, kun yksittäiset jäsenmaat ovat suojelleet omia intressejään estäen kokonaisuuden kehittämisen. Ulkosuhdehallinto tarvitsee taakseen selkeän 27 jäsenmaan mandaatin toimiakseen EU:n globaalin roolin edistäjänä.

Aloitteet

132

EU:n on katsottava maailmantasolle

Tölö Unga Socialister ry:n jäsenen Marianne Muonan, Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenten Matti Niemen ja Kaisa Pennyn, Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsenen Anssi Pirttijärven ja Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry:n jäsenen Antton Rönnholmin aloite

Euroopan unionin suurin ongelma on sisäänpäin kääntyneisyys. Molemmat 2000-luvun alun tärkeimmistä EU-hankkeista epäonnistuivat pahemman kerran: niin Lissabonin strategian tarkoitus nostaa EU maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi kuin EU:n ulkosuhdehallinnon rakentaminen.

Tänä aikana tärkeä trendi jäi huomaamatta: Euroopan ohella Yhdysvallat taantui sotien ja velkojensa alla ja Kiinasta tuli maailmantalouden veturi. Intia, Brasilia ja monet latinalaisen Amerikan muutkin maat nostivat päätään uusina taloustoivoina. Kiina valtasi Afrikan.

Tärkein oppi menneestä vuosikymmenestä on, että EU ei sisäisten hankkeidensa keskellä saa unohtaa rooliaan globaalina poliittisena ja taloudellisena toimijana. Eurooppa on maailmanmittakaavassa kauppamahti, jolla on suhteellisen paljon koulutettua työvoimaa ja toimiva infrastruktuuri. Panostamalla osaamiseen ja innovointiin Eurooppa voi nousta taloudellisesti.

EU:n ulkosuhdehallinnon rakentaminen on tähän asti lähennellyt täydellistä fiaskoa. Parantaakseen profiiliaan ulkopoliittisena mahtina EU:n on linkitettävä ulkosuhdehallintonsa entistä selkeämmin kauppapolitiikan ympärille. Innovaatio- ja kauppapolitiikan tärkeäksi haaraksi on otettava ympäristö- ja ilmastoteknologian kehittäminen ja sen viennin edistäminen.

Tölö Unga Socialister ry:n jäsen Marianne Muona, Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenet Matti Niemi ja Kaisa Penny, Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Anssi Pirttijärvi ja Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry:n jäsen Antton Rönnholm esittävät, että

SDP ajaa määrätietoisesti EU:n globaalin roolin vahvistamista niin taloudellisesti kuin poliittisesti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 152