Puoluekokousaloite 189

  • 189 SDP:n toteutettava näkyvyyskampanja

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy jatkuvan kampanjoinnin idean mukaisesti aloitteeseen.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy jatkuvan kampanjoinnin idean mukaisesti aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään näkyvyyskampanjan toteuttamista vuoden 2013 aikana. Jatkuvan kampanjoinnin idean mukaisesti SDP pitää politiikkaansa esillä myös vaalien välillä. SDP on antanut eväitä kampanjoinnille ja SDP:n jäsenet sekä sisarjärjestöt ovat ne kasvot, jotka eri puolilla Suomea toteuttavat kampanjointia. Myös vuonna 2013 on syytä liikkua ihmisten parissa ja tehdä jatkuva kampanjointia.

Aloitteet

189

SDP:n toteutettava näkyvyyskampanja

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Sosialidemokraattista politiikkaa ja arvopohjaa arvostetaan laajasti mutta se ei konkretisoidu puolueen kannatukseksi. Osasyynä tähän on puolueen heikko näkyvyys vaalien välillä.

Puolueen täytyy pitää esillä omia arvojaan ja kirkastaa viestiään. Tämä tulee toteuttaa kampanjalla, jolla lisätään puolueen näkyvyyttä ja tietoisuutta tärkeistä poliittisista kysymyksistä, joita haluamme edistää. Kampanja voi esimerkiksi keskittyä yhteen tärkeään teemaan ja sen ympärillä oleviin kysymyksiin.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP toteuttaa näkyvyyskampanjan vuoden 2013 aikana.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 214