Puoluekokousaloite 188

  • 188 SDP:n on terästettävä viestintäänsä ja luotava asiantuntijaverkosto

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että tiedotusvälineille on jo nyt tarjottu kysyttäessä SDP:n työryhmäorganisaation puheenjohtajia sekä eduskuntaryhmän valiokuntavastaavia heidän asiantuntemustaan sivuavissa haastattelupyynnöissä. Vuoden 2012 viestintäuudistuksessa on aloitteen idea otettu huomioon.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että tiedotusvälineille on jo nyt tarjottu kysyttäessä SDP:n työryhmäorganisaation puheenjohtajia sekä eduskuntaryhmän valiokuntavastaavia heidän asiantuntemustaan sivuavissa haastattelupyynnöissä. Vuoden 2012 viestintäuudistuksessa on aloitteen idea otettu huomioon.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään SDP:n eräänlaisen ”spokesperson”-järjestelmän luomista.

Aloitteet

188

SDP:n on terästettävä viestintäänsä ja luotava asiantuntijaverkosto

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Toimiva viestintä on jokaisen organisaation elinehto. Tarvittavan tiedon on tavoitettava sekä jäsenistö että organisaation ulkopuoliset tahot. Medianäkyvyydessä toimivat ja helposti käytettävät viestintäkanavat ovat tärkeä tekijä. Tarvittavan tiedon mutkaton saavutettavuus on etu niin jäsenelle kuin toimittajalle.

Nykyisellään SDP:n tarjoama listaus yhteystiedoistaan on perusteellinen henkilöiden toimenkuvien osalta, mutta tietyn alueen osaamisen, asiantuntijuuden ja vastuun selvittäminen on työlästä.

SDP kaipaa selkeää listausta, josta vireillä olevien poliittisten päätösten ja politiikan eri osa-alueiden asiantuntijat ja valmistelijat tavoittaa nopeasti ja vähällä vaivalla. Asiantuntijoiden, toimijoiden vastuualueiden ja käynnissä olevien prosessien valmistelijoiden ja vastuuhenkilöiden helppo tavoitettavuus edellyttää asiantuntijaverkostoa.

SDP:ssa käynnissä oleva viestintäuudistus on oiva paikka terästää tiedonsaannin mahdollisuuksia selkeyttämällä käytänteitä ja kehittämällä asiantuntijaverkosto jäsenistön ja tiedotusvälineiden käyttöön. Asiantuntijaverkosto voitaisiin luoda esimerkiksi SDP:n tiedotuksen alaisuuteen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP terästää ja selkeyttää viestinnän vastuujakoa ja luo asiantuntijaverkoston jäsenistön ja tiedotusvälineiden käyttöön.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 213