Puoluekokousaloite 183

  • 183 SDP:lle viestintäsuunnitelma ja rahoitusta ohjattava maakunnalliseen viestintään

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että aloite on hyvä ja se kiinnittää oikeisiin asioihin huomiota. Puoluehallitus päättää vuosittain SDP:n viestintätuen jakoperusteet ja tästä on jatkossakin hyvä pitää kiinni.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että aloite on hyvä ja se kiinnittää oikeisiin asioihin huomiota. Puoluehallitus päättää vuosittain SDP:n viestintätuen jakoperusteet ja tästä on jatkossakin hyvä pitää kiinni.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään viestintästrategian laatimista puolueorganisaation eri tasoille sekä viestintätuen kohdentamista SDP:n aluetoimintaan. Poliittinen viestintä on ollut murroksessa. Netin läpimurto sekä sosiaalisen median vyöryminen ihmisten arkipäiviin ovat tuoneet poliittiseen viestintään perinteisten printtilehtien rinnalle aivan uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Tietokonelehden (joulukuu 2011) Suomi24 -yhteisössä vierailee yli 1,3 miljoonaa käyttäjää ja Facebookilla on Suomessa yli kaksi miljoonaa aktiivista käyttäjää. Muutoksen vauhtia kuvaa hyvin se, että Facebook käynnisti palvelun Suomessa neljä vuotta sitten. SDP menetti viime vaaleissa kolme kansanedustajan paikkaa. Tämän johdosta viestintätuki pieneni 270 000 euroa vuositasolla. Tämän lisäksi hallitusneuvotteluissa päädyttiin leikkaamaan myös muiden yhteiskuntalohkojen lisäksi puolueiden viestintätukea pari miljoonaa euroa. SDP:n viestintärahat eivät riittäneet kaikkien sd-lehtien ylläpitämiseen. Vuoden 2012 vaihtuessa toimintansa päättivät maakuntien demarilehdistä kotkalainen Eteenpäin, mikkeliläinen Vapaus, oululainen Pohjolan Työ sekä Viikko-Häme. Myös muut puolueet ovat ajaneet alas ns. alueilla ilmestyvät puoluelehdet ja esimerkiksi Keskusta on harventanut myös pää-äänenkannattajansa Suomenmaan viikkoilmestymiskertoja. Vasemmistoliitto ja Kokoomus ovat siirtäneet viestinnän painopisteen nopeaan verkkolehden uutisreagointiin ja kerran viikossa ilmestyvään jäsenlehteen. Puoluehallituksen linjauksen mukaan SDP:n 3,5 miljoonan euron viestintätuesta 2,5 miljoonaa kohdennetaan Uutispäivä Demariin. Loppu viestintämiljoona jakaantuu seuraavasti: Vaaliviestintään 184 000 euroa, SDP:n lehtimainontaan ja jäsenviestintään 342 000 euroa, ruotsinkieliseen viestintään 95 000 euroa, verkkoviestinnän kehittämiseen, Uutispäivä Demarin, ehdokkaiden, piirien, puolueosastojen kotisivupalveluihin 170 000 euroa. Alueellisen viestinnän tukemiseen (Viikko Pohjois-Karjala, Viikko Keski-Suomi ja Uusi Aika) on varattu 150 000 euroa. SDP:n viestinnässä eduskuntaryhmän, hallitusryhmän sekä puoluetoimiston kesken on viestintävastuut jaettu. Tätä työtä ei ole laajamittaisesti ulotettu SDP:n aluetasolle. Puolueen viestinnässä on keskitytty verkkoviestintään, jäsenviestintään ja vaalien viestintään.

Aloitteet

183

SDP:lle viestintäsuunnitelma ja rahoitusta ohjattava maakunnalliseen viestintään

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite

Puoluehallitus teki vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen uuden viestintätukilinjauksen, jonka seurauksena sd-maakuntalehdet osin lopettivat toimintansa. Viestin välittyminen puoluekenttään on vaarantunut olennaisesti, kun resursseja poistettiin radikaalisti alueellisesta viestinnästä.

Uusien kannattajaryhmien tavoittaminen paikallisesti ja viestin välittäminen sähköisesti sekä vakiintuneiden kannattajien palveleminen printtimedian välityksellä on käynyt piiri- ja kunnallisjärjestöissä liki mahdottomaksi. On suuri vaara, että sosialidemokraattinen viestintä hukkaa moniarvoisuuden ja alueellisuuden. SDP:n tulisi laatia kaikkia organisaatiotasojaan käsittävä viestintäsuunnitelma ja -strategia sekä rahoitettava jatkossakin piiri – ja kunnallisjärjestöjen tasolla tapahtuvaa omaa ulkoista viestintää.

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa

1) puoluehallituksen laatimaan pikaisesti viestintäsuunnitelman ja viestin strategian puolueorganisaatioiden eri tasoille

2) puoluevaltuustoon varaamaan vuoden 2013 SDP:n talousarviossa riittävästi erillistä piiri- ja kunnallisjärjestötasoille kohdennettua viestintätukea alueellisen sosialidemokraattisen viestinnän toteuttamiseksi koko Suomessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 210