Puoluekokousaloite 176

  • 176 SDP:lle teemavuodeksi lapset 2013

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous pitää puolueen ja Nuorten Kotkien yhteistyötä tärkeänä. Yhteistyömuotoja tulee tarkastella vuosittain puolueen toiminnansuunnittelun yhteydessä. Erilliseen teemavuoteen puoluekokous ei näe tarvetta. Puoluekokous toivoo, että eduskuntaryhmä ja puoluehallitus tekisivät mahdollisuuksien mukaan kesäretken Nuorten Kotkien kansainväliselle leirille Sauvoon ja että puolue, puoluepiirit ja -yhdistykset ja Nuoret Kotkat, piirijärjestöt ja osastot järjestävät yhdessä lapsiperheille suunnattuja avoimia tapahtumia eri puolilla Suomea.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous pitää puolueen ja Nuorten Kotkien yhteistyötä tärkeänä. Yhteistyömuotoja tulee tarkastella vuosittain puolueen toiminnansuunnittelun yhteydessä. Erilliseen teemavuoteen puoluekokous ei näe tarvetta. Puoluekokous toivoo, että eduskuntaryhmä ja puoluehallitus tekisivät mahdollisuuksien mukaan kesäretken Nuorten Kotkien kansainväliselle leirille Sauvoon ja että puolue, puoluepiirit ja -yhdistykset ja Nuoret Kotkat, piirijärjestöt ja osastot järjestävät yhdessä lapsiperheille suunnattuja avoimia tapahtumia eri puolilla Suomea.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa muistutetaan Nuorten Kotkien osaamisesta ja asiantuntemuksesta perhepolitiikassa ja lasten arjen tuntemisessa sekä tarjotaan yhteistyötä puolueen kaikille organisaatiotasoille. Tarjoukseen on yleisellä tasolla syytä tarttua. Aloitteessa ehdotetut konkreettiset ehdotukset ovat kuitenkin sen kaltaisia, että ne kuuluvat pääsääntöisesti puoluehallituksen tai piirijärjestöjen päätösvaltaan.

Aloitteet

176

SDP:lle teemavuodeksi lapset 2013

Nuorten Kotkain Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry:n aloite

Nuoret Kotkat kuuluu sosialidemokraattiseen järjestöperheeseen. Siksi Nuoret Kotkat näkevät, että yhteistyö puolueen ja muiden sisarjärjestöjen kanssa on tärkeää. Nuoret Kotkat eivät vain kasvata uusia vastuunkantajia puolueen ja koko Suomen hyväksi, vaan kerää myös yhteen monen alan asiantuntijoita. Tämä asiantuntijuus, varsinkin lapsi- ja perhepoliittisissa asioissa, voisi olla paremmin hyödynnettävissä myös puolueen piirissä.

Nuorten Kotkien toiminta perustuu sosialidemokraattisiin arvoihin. Kotkatoiminta on laajaa ja tavoittaa viikoittain suuren joukon lapsia, perheitä sekä vapaaehtoistyötä tekeviä aikuisia.

Nuoret Kotkat tekee maailmanlaajuista yhteistyötä työväenliikkeen lapsijärjestöjen kanssa yli 50 eri maassa, kuten puoluekin omien veljespuolueiden kanssa.

Kotkatoiminta on monipuolista ja haasteellista työtä lasten ja nuorten parissa. Arkiset huolet unohtuvat aktiivisessa toiminnassa. Osallistuminen on palkitsevaa.

Monelle lapselle ja nuorelle kerhot ja muu Nuorten Kotkien toiminta on mahdollisuus hetkeksi irrottautua kodin ongelmista. Ohjaajien ei tarvitse olla ammattilaisia, mutta turvallisen ilmapiirin luominen vaatii aikuisen läsnäoloa.

Nuoret Kotkat kutsuu puolueen jäseniä vierailemaan kotkaosastoissa sekä tutustumaan Nuorten Kotkien leiri- ja viikonlopputoimintaan. Nuoret Kotkat ovat erittäin kiitollisia puolueosastoille, joissa on omaa kotka toimintaa ja jotka antavat taloudellista tukea siihen.

Nuoret Kotkat täyttää 70 vuotta vuonna 2013. Juhlavuoden päätapahtuma tulee olemaan 23.7.-1.8.2013 järjestettävä kansainvälinen leiri Sauvossa.

Nuorten Kotkain Keskusliitto- Unga Örnars Centralförbund NKK ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja muut tahot toimimaan siten, että

• puolue ottaa lapset erityiseksi teemaksi vuonna 2013

• eduskuntaryhmä ja puoluehallitus tekevät kesäretken Nuorten Kotkien kansainväliselle leirille Sauvoon

• puolue, puoluepiirit ja -yhdistykset ja Nuoret Kotkat, piirijärjestöt ja osastot järjestävät yhdessä lapsiperheille suunnattuja avoimia tapahtumia eri puolilla Suomea.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 204