Puoluekokousaloite 180

  • 180 Rahamaailman toiminnan ymmärtäminen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa aloitteen aiheelliseksi ja että SDP:n tulee aloittaa keskustelut Työväen Sivistysliiton ja Kalevi Sorsa -säätiön kanssa siitä, miten SDP:n jäsenistön ymmärrystä talous- ja sijoitustoiminnassa voitaisiin lisätä.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa aloitteen aiheelliseksi ja että SDP:n tulee aloittaa keskustelut Työväen Sivistysliiton ja Kalevi Sorsa -säätiön kanssa siitä, miten SDP:n jäsenistön ymmärrystä talous- ja sijoitustoiminnassa voitaisiin lisätä.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa pureudutaan yhteen SDP:n perinteisistä tehtävistä, valistamiseen. Tässä tapauksessa sijoittajien toiminnan ja rahamaailman ymmärtämisestä valistamiseen. Aihe on ajankohtainen ja varmasti tarpeellinen. SDP:n resurssit ovat rajalliset ja siksi tällaiset toiminnot ovat jääneet SDP:n tärkeille yhteistyökumppaneille. Tällainen toiminta sopiikin paremmin Työväen Sivistysliitolle tai Kalevi Sorsa -säätiölle.

Aloitteet

180

Rahamaailman toiminnan ymmärtäminen

Kokkolan Työväenyhdistys r.y:n aloite

Sijoittajien roolin ymmärtäminen on oleellista Suomessa, EU:ssa ja koko maailmassa. On välttämätöntä ja hyödyllistä, että puoleemme kouluttaa piirit, yhdistykset ja jäsenet ymmärtämään, miten rahamaailma toimii. Sijoittajavastuu, veroparatiisit, veronkierto, suomalaisten yritysten ostot, hämärä ja pimeä työ, optiot, kultaiset kädenpuristukset ovat keskusteluissa esiintyviä käsitteitä, joiden sisällön hyvä ymmärtäminen vaatii kovaa työtä ja syvällistä perehtymistä.

Mikäli asioita ei ymmärrä oikein, jää keskusteluissa alakynteen. Vääryyksien vastustaminen ja virheellisen käytännön oikaiseminen vaatii asioiden syvällistä ymmärtämistä.

Jo kunnallisvaaleissa tällainen talousasioiden ymmärtäminen ja väärien toimintatapojen asiapohjainen vastustaminen tuo uusia ystäviä.

Kokkolan Työväenyhdistys r.y. esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen perustamaan asiantuntijatyöryhmän, joka kouluttaa itsensä parhaiden, myös ulkopuolisten, asiantuntijoiden avulla ymmärtämään rahamaailman toimintaa.

Ryhmän tulisi pitää tai järjestää kiertävästi kuukausittain piireissä ja yhdistyksissä kiinnostuneille ja jäsenille avoimia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 208