Puoluekokousaloite 184

  • 184 Palkansaajatoiminta puoluekokouskauden kärkihankkeeksi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa aloitteen jo toteutuvan SDP:n toiminnassa.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa aloitteen jo toteutuvan SDP:n toiminnassa.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään SDP:n terhakoitumista ammattiyhdistysliikkeen jäsenten aktivoimiseksi sos.dem. liikkeeseen. SDP:n ja ammattiyhdistysliikkeen yhteistyö on perinteistä ja jatkuvasti uudistuvaa. SDP:n ammattiyhdistystoiminta, joka näkyy parhaiten eri ammattiliittojen sos.dem. ryhmätoimintana, vahvistaa puolueen roolia palkansaajaliikkeenä sekä työn puolueena. Yhteistyö on jatkuvasti kehittyvää ja siinä löytyy aina parantamisen varaa, mutta kaiken kaikkiaan voidaan olla tyytyväisiä puolueen ammattiyhdistystoiminnan vaikuttavuuteen.

Aloitteet

184

Palkansaajatoiminta puoluekokouskauden kärkihankkeeksi

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

Ammatillisen ja poliittisen työväenliikkeen menestys on nojannut keskeiselle tavalla toisiinsa koko Suomen työväenliikkeen historian ajan. Näin on olettavasti myös tulevaisuudessa.

Viimeaikainen poliittisten voimasuhteiden muutos haastaa kuitenkin sosialidemokraatteja vahvistamaan asemaansa palkansaajapuolueena. Nämä tarpeet koskevat yhtälailla niin työntekijä- kuin toimihenkilökenttää.

Työntekijäpuolella huolena on heikentynyt puoluekannatus ja aiemmin vahvan sosialidemokraattien ay-toiminnan järjestöllisen iskukyvyn rapautuminen. Toimihenkilöryhmien yleistä merkitystä palkansaajaliikkeessä nostavat työelämän muutostrendit. Sosialidemokraattien toiminta toimihenkilökentässä on kuitenkin hajanaista, eikä tätä asiaa ole kyetty muuttamaan puolueen kesken jääneen ns. toimihenkilöprojektin kautta.

Sosialidemokraattisen palkansaajaliikkeen vahvistaminen työntekijä- ja toimihenkilökentässä vaatii osittain samoja, mutta osittain myös toisistaan eriäviä toimenpiteitä. Näihin tarttumista ei pidä kuitenkaan nähdä toisilleen vastakkaisena toimintana, vaan yhteisenä työnä SDP:n palkansaajapuolueen aseman vahvistamiseksi.

Esimerkkejä onnistuneesta strategisesta toiminnasta sosialidemokraattisten puolueiden aseman elvyttämisestä ammattiyhdistysliikkeen jäsenten piirissä löytyy läheltä. Muun muassa Norjassa on toteutettu hankkeita, joilla aiemmin heikentynyt kannatus työntekijäliittojen jäsenten keskuudessa on saatu nostettua täysin uudelle tasolle.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

SDP toimii entistä määrätietoisemmin ammattiyhdistysliikkeen jäsenten aktivoimiseksi niin sosialidemokraattiseen järjestötoimintaan kuin puolueen äänestäjiksi. Puolue kirkastaa profiiliaan palkansaajapuolueena ja nostaa ay-toiminnan vahvistamisen yhdeksi puoluekokouskauden kärkihankkeista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 211