Puoluekokousaloite 192

  • 192 Kansainvälisen siirtojäsenyyden mahdollistaminen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Yhdistymisvapauden kaksi puolta on oikeus liittyä ja olla liittymättä puolueisiin ja järjestöihin. Automaattinen siirtojäsenyys on yhdistymisvapauden periaatteiden vastainen. Automaattista siirtojäsenyyttä ei aloitteessa esitetäkään, mutta jos siirtojäsenyys ei olisi automaattinen, ei siirtojäsenyysprosessi poikkea normaalista liittymisestä mitenkään. SDP:ssä ei myöskään ole mitään jäsenyyden kestoaikaan liittyvää jäsenetua, joten siltäkään osin siirtojäsenyyden tuoma jäsenyysajan pituus ei tuo jäsenelle mitään hyötyä. Toisin kuin aloitteessa lukee, ei aloitetta hyväksytty vuoden 2002 puoluekokouksessa

Aloitteet

192

Kansainvälisen siirtojäsenyyden mahdollistaminen

Lempäälän Työväenyhdistys ry:n aloite

Lempäälän Työväenyhdistys uudistaa puoluekokoukselle 6.6.2002 valmistelemansa aloitteen sääntöuudistuksesta ja toimintaperiaatteesta, jolla toteutettaisiin kansainvälinen siirtojäsenyys. Esityksen uudistaminen on tarpeen, koska aloitteessa esitettyjen asioiden valmistelu käytännöksi asti ei ole edennyt, vaikka puoluekokous on aloitteen ja siihen liitetyn lausunnon hyväksynyt. Aloite eteni puoluekokouksen käsittelyyn Pirkanmaan sosialidemokraattisen piirihallituksen ja piirin käsittelyn kautta. Puoluekokouksessa aloite hyväksyttiin, mutta käytännön toimet ovat jääneet kesken.

Silloisessa aloitteessa todettiin, että ”Suomalaiset nuoret voivat muuttaa ulkomaille työn tai opiskelun vuoksi ja liittyä esim. Saksassa toimivan sosialidemokraattisen puolueen jäseneksi. Palattuaan takaisin Suomeen hän ei voi siirtyä suomalaiseen sosialidemokraattiseen yhdistykseen ns. siirtojäsenenä, vaan kyseeseen tulee uusi jäsenyys. Aloitteen taustalla on kokemus siitä, yhdistyksemme toimintaan oli tulossa mukaan Saksassa pitkään asunut henkilö. Hän jäi kuitenkin pois toiminnasta, kun hänen jäsenyyttään ei voitu toteuttaa siirtojäsenyytenä. Kysymys oli hänelle periaatteellinen. Hän toivoi, että Suomessakin olisi voitu antaa tunnustusta vuosikausia kestäneestä jäsenyydestä sos.dem. yhdistyksessä ulkomailla.

Ehdotamme, että Pirkanmaan Sos.dem. piiri hoitaa siirtojäsenyysasiaa eteenpäin ja vie asian puolueen sääntöuudistusta tekevälle työryhmälle huomioon otettavaksi. Perusteluina voisi vielä todeta aikaisempaa vapaamman liikkumisen, opiskelun ja työnteon mahdollistumisen Euroopan Unionissa. Tämä liikkumisen lisääntyminen tulee omalta osaltaan lisäämään liikkumista myös yhdistysten välillä.”

Lempäälän Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP käynnistää puoluekokousvuoden 2012 aikana kansainvälisen keskustelun eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa kansainvälisen siirtojäsenyyden mahdollistamisesta, koska kansainvälisyys ja ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt merkittävästi ja siirtojäsenyyden merkitys on siten kasvanut.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 216