Puoluekokousaloite 190

  • 190 Huonokuuloisten osallistumismahdollisuuksia lisättävä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja edellyttää, että SDP kiinnittää huomiota kaikkiin osallistumisrajoituksiin ja tekee töitä niiden poistamiseksi.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja edellyttää, että SDP kiinnittää huomiota kaikkiin osallistumisrajoituksiin ja tekee töitä niiden poistamiseksi.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa pureudutaan tärkeään kysymykseen, osallistumisen mahdollistamiseen, ja tässä aloitteessa erityisesti huonokuuloisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen. Esteettömyys ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen on SDP:n toiminnan lähtökohta. SDP kiinnittää asiaan koko ajan enemmän huomiota ja runsaasti parannuksia onkin aikaansaatu. SDP kerää palautteen kaikista järjestämistään tilaisuuksista ja kehittää palautteen perusteella tapahtumiaan. Aloitteessa esille tuotu ongelma, huonokuuloisten osallistumisen este, ei ole tullut esille ennen tätä aloitetta.

Aloitteet

190

Huonokuuloisten osallistumismahdollisuuksia lisättävä

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n aloite

Huonokuuloisten osuus väestöstä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa väestön ikääntyminen sekä meluvammojen aiheuttaman kuulon heikkeneminen. Tutkimusten mukaan myös nuorten huonokuuloisuus on lisääntymässä.

Sosialidemokraattisen puolueen toiminnan lähtökohtana tulee olla esteettömyys. Tilaisuuksia järjestettäessä pitää huomioida tilan esteettömyys ja kiinnittää huomiota toimenpiteisiin, joilla voidaan parantaa osallistumismahdollisuuksia.

Induktiosilmukkaan liittyvä tekniikka on mennyt eteenpäin. Nykyisin tiloihin voi asentaa useampia silmukoita ilman ylikuulumisen vaaraa. ”Silmukkasalkun” avulla silmukka voidaan asentaa tiloihin, joissa silmukan tarve on satunnaista.

SDP:n tilaisuuksissa pitää kiinnittää huomiota siihen, että huonokuuloisten mahdollisuudet osallistua toimintaan eivät ole rajoitettuja ainoastaan suuriin auditorioihin. Esimerkiksi työväentalojen varustelussa tulee ottaa huomioon induktiosilmukan käyttömahdollisuudet myös pienemmissä kokoushuoneissa.

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry esittää, että

SDP kiinnittää huomiota huonokuuloisten osallistumismahdollisuuksiin. Tapahtumien järjestelyissä pitää huomioida huonokuuloisten mahdollisuudet osallistua tapahtumaan täysivaltaisesti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 214