Puoluekokousaloite 191

  • 191 Avoin äänestys Euroopan sosialidemokraattien ehdokkaasta komission puheenjohtajaksi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen suoraan, mutta velvoittaa puoluehallituksen arvioimaan äänestyksen ajankohtaisuutta ja yleistä mielenkiintoa asian tullessa ajankohtaiseksi. Muilta osin puoluekokous edellyttää, että SDP noudattaa ESP:n suositusta mahdollisimman laajasta demokraattisesta valintaprosessista ja viittaa puoluekokouksen demokratiaohjelman ja EU-ohjelman aihetta sivuaviin kohtiin.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen suoraan, mutta velvoittaa puoluehallituksen arvioimaan äänestyksen ajankohtaisuutta ja yleistä mielenkiintoa asian tullessa ajankohtaiseksi. Muilta osin puoluekokous edellyttää, että SDP noudattaa ESP:n suositusta mahdollisimman laajasta demokraattisesta valintaprosessista ja viittaa puoluekokouksen demokratiaohjelman ja EU-ohjelman aihetta sivuaviin kohtiin.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestämistä SDP:n kannasta komission puheenjohtajaehdokaskysymyksessä. Jäsenäänestykset, jäsenkyselyt ja neuvoa-antavat jäsenäänestykset ovat oiva tapa osallistaa jäsenistöä päätöksentekoon ja selvittää jäsenistön mielipide eri asioissa. Niitä tullaan tekemään seuraavalla puoluekokouskaudella ajankohtaisista asioista. Onnistuakseen jäsenäänestysten ja kyselyjen tulee olla ajankohtaisia ja jäseniä kiinnostavia. Aloitteessa esitetty neuvoa-antava jäsenäänestyksen ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta ei tässä vaiheessa voida arvioida.

Aloitteet

191

Avoin äänestys Euroopan sosialidemokraattien ehdokkaasta komission puheenjohtajaksi

Tölö Unga Socialister ry:n jäsenen Marianne Muonan, Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenten Matti Niemen ja Kaisa Pennyn, Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsenen Anssi Pirttijärven ja Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry:n jäsenen Antton Rönnholmin aloite

Euroopan sosialidemokraattinen puolue ESP on päättänyt asettaa vuoden 2014 yhden, yhteisen sosialidemokraattisen ehdokkaan komission puheenjohtajaksi. Tämä tulee selkeyttämään eurovaalien asetelmaa ja mahdollistaa selkeän, eurooppalaisen sosialidemokraattisen vaihtoehdon luomisen vaaleissa. Tämä tuo demareille yhdet selkeät eurooppalaiset kasvot ja tuo Euroopan eduskunnan vaalit lähemmäksi kansalaisia.

ESP päätti komission puheenjohtajaehdokkaan valintatavasta kokouksessaan marraskuussa 2011. Kokous suositteli jäsenpuolueille mahdollisimman laajaa demokraattista valintaprosessia, jossa jäsenistöä kuullaan ennen päätöksentekoa. Olisi mielestämme järkevää, että SDP:n kannasta ehdokkaaksi päätettäisiin jäsenäänestyksellä. Tämä antaisi ihmisille vaikutusmahdollisuuksia sekä kannustaisi ihmisiä kiinnostumaan uudella tavalla eurooppalaisesta demokratiasta. Tämä lisäisi varmasti vaalityöntekijöiden intoa ja auttaisi tavoitteessa saada Euroopan eduskuntaan kolme sosialidemokraattia nykyisten kahden sijasta.

Tölö Unga Socialister ry:n jäsen Marianne Muona, Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenet Matti Niemi ja Kaisa Penny, Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Anssi Pirttijärvi ja Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry:n jäsen Antton Rönnholm esittävät, että

puoluekokous velvoittaa puolueen järjestämään neuvoa-antavan jäsenäänestyksen SDP:n kannasta komission puheenjohtajaehdokaskysymyksessä. Äänestykseen voivat osallistua puolueen jäsenet ja kannattajat.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 215