Puoluekokousaloite 201

  • 201 SDP:n piirijärjestöjen tuettava nuoriso- ja opiskelijaosastoja

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen ideaan, mutta korostaa samalla, että tuki tarkoittaa taloudellisen tuen ohella myös toiminnallista panostusta.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen ideaan, mutta korostaa samalla, että tuki tarkoittaa taloudellisen tuen ohella myös toiminnallista panostusta.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään tulevaisuuden kysymykseen. Yhteistyön tehostamista opiskelijayhdistysten sekä piiri/kunnallisjärjestöjen kesken on parannettava.

Aloitteet

201

SDP:n piirijärjestöjen tuettava nuoriso- ja opiskelijaosastoja

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Sosialidemokraattisen puolueen kannatus nuorten keskuudessa on vähäistä ja se laskee edelleen. Kehitys on saatava kääntymään mahdollisimman pian. Parhaiten se onnistuu nuorten oman toiminnan kautta.

Nuorten ja opiskelijoiden toimintaa on tuettava erityisesti SDP:n piirijärjestöjen toimesta. Paremmilla resursseilla pystytään järjestämään aktiivisempaa toimintaa ja saamaan mukaan uusia nuoria osallistumaan sekä politiikan tekoon että kampanjointiin.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP velvoittaa piirijärjestöjä tukemaan alueidensa nuoriso- ja opiskelijaosastoja.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 223