Puoluekokousaloite 203

  • 203 SDP-perheen omaisuuden hallinta ja verkkomarkkinointi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous edellyttää, että puolueen nettitoimintaa kehitettäessä aloitteessa mainittu näkökohta huomioidaan. Puoluekokous ei kuitenkaan velvoita erillisen nettiportaalin perustamista.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous edellyttää, että puolueen nettitoimintaa kehitettäessä aloitteessa mainittu näkökohta huomioidaan. Puoluekokous ei kuitenkaan velvoita erillisen nettiportaalin perustamista.

Puoluehallituksen lausunto

Idea puolueyhteisön omistuksessa olevien tilojen yhteismarkkinoinnista on hyvä. Jossakin määrin tätä yhteistä markkinointia jo tapahtuukin ja Työväentalojen Liitto on tässä merkittävänä apuna. Suomen Kotiseutuliitto ylläpitää jo seurantaloportaalia, jossa valtaosa sd-työväentaloista on mukana. Tämä on erittäin suositeltava paikka ja toimii hyvin tilojen hakukanavana.

Aloitteet

203

SDP-perheen omaisuuden hallinta ja verkkomarkkinointi

Hämeenlinnan Työväenyhdistys r.y:n aloite

Sosialidemokraattinen järjestöperhe on laaja ja monipuolinen. Meillä on aktiivisesti toimivia perusosastoja ja nääntyneitä osastoja. Osastoilla on omaisuutta ja varoja vaihtelevasti. Osastoilla on myös hyvin erilaiset valmiudet pitää omaisuutensa kunnossa.

Työväentalojen verkosto on laaja ja monessa osastossa tehdään arvokasta työtä talojen kunnon säilyttämiseksi. Luvattoman monet talot ovat kuitenkin hyvin vähällä käytöllä.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys r.y. esittää, että

SDP perustaisi keskitetyn nettiportaalin, jonka kautta työväentaloja markkinoitaisiin ulkopuolisille. Ja että kampanjoisimme yhdessä, jotta työväenliikkeen järjestöt käyttäisivät työväenliikkeen tiloja tapahtumissaan. Näin pitäisimme rajalliset taloudelliset resurssit paremmin omissa käsissämme.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 225