Puoluekokousaloite 196

  • 196 Puolueosastojen tukeminen joissakin tilanteissa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous päättää, että erillistä aloitteessa mainittua tukirahastoa ei perusteta.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous päättää, että erillistä aloitteessa mainittua tukirahastoa ei perusteta.

Puoluehallituksen lausunto

Puolueosastojen toiminnan loppuminen on valtaosin seurausta poliittisen toiminnan muotojen muutoksesta ja aktiivisten järjestöihmisten vähenemisestä. Myös kuntarakenteen muutokset ovat vaikuttaneet yhdistysten toiminnan päättymisiin ja liittymisiin toisiin yhdistyksiin. Paikallistoiminnan rahoittamiseksi on aikojen kuluessa ollut esillä useita malleja. Yksi yleisimmin esillä ollut malli on ollut kunnallinen puoluetuki, mutta laajamittaiseen toteutumiseen tämä ei ole edennyt. Julkisen talouden talousongelmat varmaan vaikuttavat siihen, että asia ei lähivuosina etene. Kansan Sivistysrahastolla on maan kattava maakuntarahastoverkko, joka on osin ollut avuksi myös puolueosastojen juhlatilanteissa. Piirijärjestöillä on vaihtelevasti ollut myös kohdennettuja toimintatukia, mutta summat ovat pieniä. Puolueen järjestötoiminnan uudistamisen yhteydessä on ideoitu ”toimintatonni” –tyyppisestä avustuksesta. Asiaa kehitellään ja mahdolliselle määrärahan käytölle tehdään kevään aikana ohjeistus.

Aloitteet

196

Puolueosastojen tukeminen joissakin tilanteissa

Matinkylän Sosialidemokraatit ry:n aloite

Ajoittain monet puolueosastot joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin. Tällöin on pakko periä ylimääräistä jäsenmaksua toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Esimerkiksi Espoosta on kuollut yli kymmenen osastoa 30 vuoden aikana.

Matinkylän Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolueen on perustettava tukirahasto puolueosastojen toimintaa varten. Tästä rahastosta osastot voisivat anoa rahoitusta esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin (perustelut mukaan):

- juhlat, esim. 50 vuotta

- yllättävä toiminnan lisäämistarve, esim. vaikuttaminen

- tilapäiset rahoitusongelmat

- muut pätevät syyt

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 220