Puoluekokousaloite 194

  • 194 Puolueen lehdistötuen tulisi mahdollistaa maakunnallisten lehtien toiminta jatkossakin

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa puolueen kesäkuussa 2011 tekemän viestintätukilinjauksen realistiseksi ja välttämättömäksi ja kannustaa kaikkia puolueen jäseniä ja kannattajia aktiivisuuteen eri medioiden käytössä. Samalla puoluekokous toivoo, että mahdollisimman moni jäsen ja tukija tilaa sekä lukee edelleen ilmestyviä sosialidemokraattisia lehtiä, julkaisutavasta riippumatta.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa puolueen kesäkuussa 2011 tekemän viestintätukilinjauksen realistiseksi ja välttämättömäksi ja kannustaa kaikkia puolueen jäseniä ja kannattajia aktiivisuuteen eri medioiden käytössä. Samalla puoluekokous toivoo, että mahdollisimman moni jäsen ja tukija tilaa sekä lukee edelleen ilmestyviä sosialidemokraattisia lehtiä, julkaisutavasta riippumatta.

Puoluehallituksen lausunto

SDP:n puoluehallitus teki linjauksen SDP:n viestintätuen jakamisesta kesäkuussa 2011. Päälinjaukset olivat: mahdollistaa yhden 5 kertaa viikossa ilmestyvän sanomalehden julkaiseminen, sähköisen viestinnän kehittäminen ja oman puolueviestinnän resurssien lisääminen. Linjapäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat olleet viestinnän muutos ja näkymä tulevaan sekä SDP:n saaman viestintätuen pieneneminen vaalituloksesta ja määrärahan yleisestä supistumisesta johtuen. SDP:tä lähellä oleva sanomalehdistö on saanut alkunsa 1895 perustetusta Työmies-lehdestä. Vuosikymmenten kuluessa lehdistö on laajentunut ja supistunut joko puolueen omin päätöksin tai pääasiassa ulkoisten muutosten johdosta. Muutoksia on tapahtunut myös lukijakunnan ja jäsenistön suhteessa omaan lehdistöön. Viestinnässä tapahtuva väistämätön muutos edellyttää myös SDP:n oman viestinnän ja läheisen lehdistönsä osalta eteenpäin katsomista. Paluu menneeseen tai ”ainakin säilyttäminen nykyisellä tasolla” ei ole puoluehallituksen mielestä mahdollista.

Aloitteet

194

Puolueen lehdistötuen tulisi mahdollistaa maakunnallisten lehtien toiminta jatkossakin

Eurajoen Sosialidemokraatit ry:n aloite

Parlamentaarisin perustein jaettu lehdistötuki sisältyy nykyään yleiseen puoluetukeen. Sen tarkoituksena on edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta.

SDP on päättänyt keskittää valtiolta saamansa lehdistötuen Uutispäivä Demariin ja verkkoviestintään. Päätös koskee SDP:n seitsemää maakuntalehteä, joille on maksettu tukea yhteensä noin miljoona euroa vuodessa.

Eurajoen Sosialidemokraatit ry esittää, että

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen lehdistötuki pienille, maakunnallisille lehdille palautettaisiin entiselle tasolleen tai ainakin säilytettäisiin nykyisellä tasollaan lehtien toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 218