Puoluekokousaloite 199

  • 199 Lisää henkilöstöresursseja Uudellemaalle ja Helsinkiin

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että puoluehallituksen ja viime kädessä puoluevaltuuston on vuosittain puolueen talousarvion päättämisen yhteydessä huomioitava alueellinen tasapuolisuus sekä kannatuksen kehittymiseen liittyvät kulloinkin vaikuttavat tekijät.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että puoluehallituksen ja viime kädessä puoluevaltuuston on vuosittain puolueen talousarvion päättämisen yhteydessä huomioitava alueellinen tasapuolisuus sekä kannatuksen kehittymiseen liittyvät kulloinkin vaikuttavat tekijät.

Puoluehallituksen lausunto

Puolueen keskustoimiston palveluksessa on 15 henkilöä ja piirijärjestöissä 2-1 henkilöä/piiri. Vaalikohtaisesti on voinut olla 2-4 ylimääräistä vaalityöntekijää. Puoluetoimiston henkilökunta suuntaa työpanoksensa koko puolueen käyttöön. Helsinki ja Uusimaa hyötyvät puoluetoimiston henkilökunnasta välillisesti hieman siten, että yleensä kaikki puoluetoimiston työntekijät ovat Helsingin tai Uudenmaan piirijärjestöjen jäseniä. Vaalikampanjakohtaisesti on tätä aloitteessa mainittua väestöllistä asetelmaa huomioitu suuntaamalla toiminnallista ja taloudellista painopistettä kunkin vaalin kannalta tärkeimmille alueille. Helsinki ja Uusimaa ovat oman varainhankintansa osalta useimpia muita piirejä paremmassa asetelmassa. Puolue on pyrkinyt säilyttämään alueelliset toimintamahdollisuudet kaikissa piireissä. Puolueen välittömien palkkalaisten ohessa Helsingin ja Uudenmaan alueella on muuta maata runsaammin erilaisia poliittisia avustajia niin hallitus- kuin eduskuntaryhmälläkin.

Aloitteet

199

Lisää henkilöstöresursseja Uudellemaalle ja Helsinkiin

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Uudenmaan ja Helsingin piirien alueella elää jo yli neljäsosa suomalaisista. Alueelta valitaan yhteensä 55 kansanedustajaa. Kuitenkaan SDP ei ole sijoittanut henkilöstöresursseja tälle alueelle samoissa määrin. Vaalit ratkaistaan mitä suurimmissa määrin tällä alueella, ja pääkaupunkiseudulla tehty politiikka heijastuu keskimääräistä enemmän myös valtakunnan tasolle. Siksi puolueen pitäisi sijoittaa lisää työvoimaresursseja vaalien kannalta strategisille alueille.

Tölö Unga Socialister ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

SDP huomioi henkilöstöresurssien suuntaamisessa alueen väkimäärän. Uudenmaan ja Helsingin piireihin panostetaan lisäresursseja puolueen kokonaisetu huomioiden.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 222