Puoluekokousaloite 202

  • 202 Alle 25-vuotiaiden alempi jäsenmaksuluokka koskemaan myös päätoimisia opiskelijoita

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous ei yhdy tehtyyn aloitteeseen.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous ei yhdy tehtyyn aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Nuoriso- ja opiskelijapainotteisten yhdistysten jäsenmaksuun suhtaudutaan hyvinkin eri tavalla. Puoluekokoukselle tehdyssä toisessa aloitteessa (Herttoniemen Sos.dem. Nuoret) on tähän aloitteeseen nähden toinen näkökulma. Puoluehallitus on tehnyt puoluekokoukselle esityksen yhtenäisjäsenmaksusta, joka antaa puoluevaltuustolle melko väljän tilan määritellä erilaisia jäsenmaksuja. Aloitteessa esitetään uuden maksuluokan perustamista, joka ei perustu ikään vaan opiskeluun. Jo nyt sääntöjen mukaan yhdistyksellä on mahdollisuus sosiaaliseen tilanteeseen liittyen alentaa yli 25-vuotiaiden opiskelijoiden jäsenmaksua.

Aloitteet

202

Alle 25-vuotiaiden alempi jäsenmaksuluokka koskemaan myös päätoimisia opiskelijoita

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry:n aloite

Puolueen alle 25-vuotiaita koskeva alennettu jäsenmaksuluokka tulee ulottaa koskemaan myös päätoimisia opiskelijoita iästä riippumatta. Tällä hetkellä yli 25-vuotiaiden puolueeseen liittyvien opiskelijoiden on haettava erikseen alennusta jäsenmaksuun sosiaalisin perustein.

Se, ettei puolueella ole suoraan opiskelijoille tarkoitettua alennettua jäsenmaksuluokkaa saattaa viivyttää 25 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden liittymistä puolueeseen jo opiskeluaikana, tai pahimmillaan johtaa siihen, etteivät nämä tule liittyneeksi lainkaan. Yli 25-vuotiaiden opiskelijoiden velvoittaminen hakemaan jäsenmaksuun alennuksia sosiaalisiin syihin vedoten saattaa nostaa kynnystä liittyä puolueeseen ja lisäksi prosessi aiheuttaa turhaa työtä puolueosastoille. Puolueen tulisi hyödyntää opiskeluaikana heräävä kiinnostus politiikkaa ja sosialidemokratiaa kohtaan, ja opiskelijajäsenmaksuluokan käyttöönotto olisi askel oikeaan suuntaan.

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry esittää, että

SDP ottaa käyttöön opiskelijajäsenmaksuluokan.

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 224